Turniej Szachów Plenerowych UKS G 4 w tarnogórskim parku – film

Turniej Szachów Plenerowych UKS G 4 w tarnogórskim parku - film