Ujście Głębokiej Sztolni Fryderyk w Zbrosławicach – film