Ujście Głębokiej Sztolni Fryderyk w Zbrosławicach – film

Ujście Głębokiej Sztolni Fryderyk w Zbrosławicach - film