Wielkanocne święcenie potraw w śląskich strojach 2019