Zimowy spacer nad Jeziorem Świerklanieckim – film

Zimowy spacer nad Jeziorem Świerklanieckim - film

Jeszcze w 1935 roku na miejscu dzisiejszego Jeziora Świerklanieckiego rósł bujny las, widać go było wyraźnie z wychodzących na wschód okien Małego Wersalu – rezydencji rodziny Donnersmarck. Lata trzydzieste to jednak okres ciągle pogarszających się stosunków polsko – niemieckich – i tak już napiętych po powstaniach śląskich oraz plebiscycie. Jedną z pamiątek tamtych czasów była granica przebiegająca między Radzionkowem i Piekarami Śląskimi (zwanymi w dawnych latach Niemieckimi – w odróżnieniu od położonych blisko Tarnowskich Gór Piekar Rudnych). Właśnie tam miała przebiegać znacząca część systemu umocnień nazwanego Obszarem Warownym „Śląsk”.