Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)

ALICJA KOSIBA-LESIAK

Część 3

Transept – część północna
Chrzest w Jordanie

W poprzecznej nawie kościoła zwanej transeptem, po lewej (północnej) stronie, znajduje się kolejny zestaw trzech witraży. Pierwszym z lewej strony obrazuje chrzest Chrystusa. Dwie postaci na pierwszym planie to Jan Chrzciciel na brzegu Jordanu i Jezus w nurcie rzeki. Ponad nimi unosi się Duch Święty w postaci gołębicy Bóg Ojciec w tiarze na głowie błogosławi aktowi chrztu. Napis ECCE AGNUS DEI (Oto baranek Boży) widnieje na chorągwi wieńczącej laskę zakończoną krzyżem, którą dzierży w dłoni Jan Chrzciciel. Na brzegach Jordanu bujnie kwitną rośliny a na gałęzi drzewa przewieszona jest szata Chrystusa. W tle widoczny jest pagórkowaty krajobraz. 

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)


Sakrament Małżeństwa
Na środkowym witrażu w północnej części transeptu przedstawiony jest Sakrament Małżeństwa, którego udziela nowożeńcom sam Jezus prawą dłonią błogosławiąc młodej parze. Obecna jest tu jego matka, Maria, przez co obraz ten nawiązuje do wesela w Kanie Galilejskiej. Uczestnicy tej sceny znajdują się we wnętrzu ozdobionym girlandami kwiatów zwieszającymi się między kolumnami. Na stole stoją złote naczynia i wielka waza pełna owoców.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)

3. Chrystus Dobry Pasterz
Na trzecim witrażu w tym zestawie przedstawiony jest Chrystus Dobry Pasterz. Obraz wypełnia obfita roślinność z kwitnącymi kwiatami i i wysokimi drzewami. W tle widać drogę wijącą się przez górzysty krajobraz. Centralną postacią jest Chrystus pochylający się nad zaplątaną w krzewy owieczką i próbujący wyplątać zwierzę. Na głowie Pana kolczasty wieniec raniących czoło a w jednej dłoni laska pasterska.
Przedstawienie Jezusa jako Dobrego Pasterza jest jednym z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej. Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w kościele katolickim jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień modlitwy o powołania kapłańskie.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)


zieleń, kwiaty a w dali zabudowania Jerozolimy, w kierunku których wije się droga. Po prawej stronie widocznych jest trzech śpiących uczniów: Piotr (z mieczem pod ręką) i synowie Zebedeusza – Jakub i Jan. Z tyłu za nimi, pogrążony w modlitwie Chrystus zaś nad nim sylwetka anioła z kielichem w dłoni. Opis tej sceny znalazł się w Ewangelii św. Mateusza.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)

Transept południowy
Zaśnięcie Marii Panny
W prawej (południowej) części transeptu, nad chórem, witraż po lewej stronie pokazuje trzech uczniów Chrystusa zgromadzonych wokół łoża zmarłej przed chwilą Marii, jego matki. Najmłodszy z nich, Jan, trzymając w dłoni świecę, pochyla się nad łożem. Oblicza dwóch pozostałych wyrażają smutek i ból. Po twarzy Matki Chrystusa spływają dwie krople łez; ten detal to kolejny dowód precyzji wykonawców witraża. Wnętrze pomieszczenia jest surowe, pozbawione ozdób i zbędnych sprzętów – jest tu jedynie wysoki taboret i stojącym na nim wazon. Przez okno do pomieszczenia pochyla się pojedynczy kwiat róży zapewne z krzewu rosnącego przy murze.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)


Zaślubiny Marii i Józefa
Scenę ślubu Marii i Józefa, którego udziela w świątyni kapłan, zobrazowano na środkowym witrażu tryptyku. Za postacią sędziwego kapłana widoczna jest Arka Przymierza z wiekiem zwieńczonym rzeźbami dwóch uskrzydlonych cherubów. Nowożeńcy to tutaj ludzie młodzi, choć św. Józef był dojrzałym mężczyzną w chwili ślubu z Marią. Stał się on patronem związku małżeńskiego i rodziny, czystości, rzemieślników i robotników. Scenografię stanowią kolumny podtrzymujące strop świątyni, ozdobne, udrapowane zasłony i menora.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)

Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Na trzecim z tego zestawu witrażu widoczny jest mały Jezus na rękach wiekowego kapłana oraz klęczący jego rodzice, Maria i Józef. Głowy wszystkich postaci łącznie z małym Jezusem otoczone są nimbami. Maria podtrzymuje Dziecię Jezus uniesionymi w górę dłońmi, a ono spogląda w dół, na jej twarz. Na podłodze, obok stóp Józefa, leżą laska i koszyk podróżny z parą gołąbków ofiarnych. W głębi pomieszczenia widać menorę i postument z zapaloną lampką oliwną a ze sklepienia zwieszają się kotary.
Scenę poświęcenia Dziecięcia Jezus opisał w Ewangelii św. Łukasz.

Witraże kościoła p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (3)