Ozdoby świąteczne z odpadów – scenariusz lekcji (przyroda)

Ozdoby świąteczne z odpadów – scenariusz lekcji (przyroda)


Okres przedświąteczny to czas generalnych porządków i zakupów, co wiąże się z niezliczoną ilością odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe. Niniejszy scenariusz lekcji podpowiada jak zagospodarować odpady nadające się do wtórnego wykorzystania w celu stworzenia dekoracji świątecznych.

Cele

 • Przypomnienie pojęcia „odpady” i typologii odpadów
 • Przypomnienie zasad segregacji odpadów
 • Uświadomienie wpływu konsumpcyjnego stylu życia na środowisko naturalne 
 • Przypomnienie zasady „3 x R”
 • Zwrócenie uwagi na różne możliwości wtórnego wykorzystania odpadów i ponownego przetwarzania niektórych odpadów w produkty w warunkach gospodarstwa domowego 
 • Kształcenie nawyku wtórnego wykorzystywania odpadów
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan obecny i przyszłość środowiska naturalnego 
 • Kształtowanie postaw świadomego konsumenta
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Pobudzenie myślenia twórczego

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Sprawdzenie wiadomości uczniów w zakresie: pojęcia „odpady” i rodzajów odpadów, zasad segregacji odpadów, zasady „3 x R”
 • W razie konieczności przypomnienie uczniom zagadnień, z którymi mają problemy – załącznik nr 2 do scenariusza „Zasady segregacji odpadów” i nr 1 do scenariusza „Uczniowskie rady na zbędne opady”
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat konsumpcyjnego stylu życia i produkowanych w gospodarstwach domowych odpadach ze szczególnym zwróceniem uwagi na te odpady, które można powtórnie wykorzystać lub/i przetworzyć w warunkach gospodarstwa domowego
 • Polecenie uczniom wykonania świątecznych dekoracji z odpadów wg własnego pomysłu lub wg ustaleń (przykładowe propozycje w załączniku nr 1) Uwaga: należy wcześniej powiedzieć uczniom, co mają przynieść na zajęcia
 • Przygotowanie wystawy wykonanych prac 
 • Przeprowadzenie wyboru najciekawszych dekoracji – każdy uczeń wybiera dekorację, którą uważa za najciekawszą i uzasadnia swój wybór
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat różnych możliwości wtórnego wykorzystania odpadów i ponownego przetwarzania niektórych odpadów w produkty w warunkach gospodarstwa domowego
 • Podsumowanie lekcji dyskusją „Co zyskujemy wtórnie wykorzystując i przetwarzając odpady w warunkach gospodarstwa domowego?”

[…] ciąg dalszy w pliku .doc