Co rośnie na warpiach

Historia górnictwa odkrywkowego rud srebra, ołowiu i żelaza w regionie tarnogórskim sięga wczesnego średniowiecza. Nie dziwi […]