Gwarki

Żeby mieć siłę do pracy, czasami trzeba się zabawić! Kiedy może być lepsza okazja, niż Gwarki 2017 - święto naszego kochanego miasta (przecież nawet biskup gliwicki rokrocznie udziela na ten piątek tanogórzanom dyspensy 😀)?
Wszystko gotowe, za kilka godzin zaczynamy trzy dni zabawy!