Dawne tarnogórskie zdjęcia

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wykonał je (w 1937 roku) zasłużony fotograf – krajoznawca Henryk Poddębski. Pochodzący z Warszawy autor zdjęć (żyjący w latach 1890 – 1945) wykonał tysiące fotografii dokumentujących polskie miasta i wsie. Jego prace publikowano w książkach, albumach, na kartkach pocztowych oraz plakatach.