Dawne tarnogórskie zdjęcia

Dawne tarnogórskie zdjęcia

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wykonał je (w 1937 roku) zasłużony fotograf – krajoznawca Henryk Poddębski. Pochodzący z Warszawy autor zdjęć (żyjący w latach 1890 – 1945) wykonał tysiące fotografii dokumentujących polskie miasta i wsie. Jego prace publikowano w książkach, albumach, na kartkach pocztowych oraz plakatach.

Dawne tarnogórskie zdjęcia
Dawne tarnogórskie zdjęcia


Dawne tarnogórskie zdjęcia
Dawne tarnogórskie zdjęcia
Dawne tarnogórskie zdjęcia


Dawne tarnogórskie zdjęcia
Dawne tarnogórskie zdjęcia


Dawne tarnogórskie zdjęcia
Dawne tarnogórskie zdjęcia