Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim – fotografie

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie

Kamień węgielny pod budowę świątyni wmurowano 18 sierpnia 1892 roku. Budowlę w stylu neoromańskim ośmiościennym zaprojektował Hubo Herr. Inwestycję (niemal w całości, przy udziale parafian) sfinansował hrabiał Lazarz IV Henckel von Donnersmarck. Tuż przy kościele zlokalizowane jest mauzoleum rodziny von Donnersmarck (również w neoromańskim), gdzie pochowano między innymi fundatora świątyni oraz jego żonę Marię.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie


Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie


Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie


Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - fotografie