Plakat – dlaczego warto odwiedzić nasze miasto? – scenariusz lekcji (historia)

Plakat - dlaczego warto odwiedzić nasze miasto? - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Kształtowanie zainteresowań plastycznych
 • Ukazanie użytkowej funkcji sztuki – plakat reklamowy
 • Dostrzeżenie walorów turystycznych własnego miasta
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych prac i pomysłów
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność artystyczną
 • Ćwiczenie pracy w grupie

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie znaczenia słów: reklama, plakat, slogan (załącznik nr 1) 
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Ocena wykonanego zadania

Zadania dla grup uczniowskich

 • Ustalenie, co może stanowić atrakcje turystyczne miasta,
 • Wymyślenie sloganu reklamowego,
 • Wybór technik plastycznych,
 • Wyznaczenie zadań do wykonania dla poszczególnych członków grupy,
 • Wykonanie plakatu, format min. A-3, technika dowolna,
 • Prezentacja wykonanego plakatu.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc