Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach – fotografie

Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie

Skansen maszyn parowych zlokalizowany tuż obok kopalni powstawał w czasach, gdy tarnogórski węzeł kolejowy pracował z rozmachem stanowiąc największy węzeł przeładunkowy w Europie. Miasto było więc przede wszystkim postrzegane jako kolejarskie, dopiero w drugiej kolejności wymieniano go jako ośrodek przemysłu zaplecza górniczego. Ekspozycja zawiera między innymi: maszynę wyciągową typu bębnowego z kopalni „Śląsk” z 1903 roku, maszynę wyciągową typu Koepe z 1883 roku z szybu „Józef” tej kopalni, platformę ze zbiornikiem wyprodukowaną w 1884 roku, parowóz wąskotorowy Px5 – 1614 z 1930 roku, parowóz wąskotorowy T49-116, parowy walec drogowy z 1928 roku, dłutownicę typu PMZ 92, dzieło Maschinen Fabrik Reitbauer K.u.K Hoflieferant z Wiednia (1914), kocioł parowy lokomobilowy z 1910 roku, pompę parową Worthigton.

Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie
Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie


Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie
Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie
Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie


Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie
Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie


Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie
Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach - fotografie