Tarnogórskie obrazy światłem malowane – scenariusz lekcji (historia)

Tarnogórskie obrazy światłem malowane - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zachęcanie do zainteresowania materialnym dorobkiem przodków 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Zapoznanie z genezą fotografii 
 • Praktyczne zapoznanie ze sprzętem używanym przez przodków – camera obscura
 • Pogłębiania wiedzy o zabytkach i miejscowości, w której mieszka uczeń 
 • Kreowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego 
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przed przeprowadzeniem lekcji polecenie uczniom przyniesienia materiałów potrzebnych do wykonania camera obscura
 • Przedstawienie genezy fotografii i działania camera obscura (załącznik nr 1) 
 • Polecenie wykonania camera obscura – każdy uczeń wykonuje swoją (instrukcja wykonania camera obscura – załącznik nr 2) 
 • Praca w terenie – odwzorowanie zabytków tarnogórskich za pomocą camera obscura. Na wycieczkę należy oprócz camera obscura zabrać coś do zasłonięcia camera obscura i głowy, ołówki i gumki 
 • Polecenie obróbki artystycznej otrzymanych za pomocą camara obscura szkiców
 • Polecenie zredagowania notki zawierającej informacje o obiekcie na obrazku – przedstawienie materiałów źródłowych, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując opracowania. (Zob. http://www.tg.net.pl/indianer dział „Literatura”) 
 • Polecenie przygotowania kart zabytków zawierających wykonany obrazek oraz notkę o danym zabytku (więcej załącznik nr 2) 
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych kart 
 • Sporządzenie albumu obrazków tarnogórskich zabytków/ekspozycji wystawowej
 • Podsumowanie lekcji dyskusją na temat wrażeń uczniów z odbytego doświadczenia z camera obscura i uzyskanego za jej pomocą obrazka obiektu zabytkowego
 • Zachęcenie uczniów do założenia albumów ze zdjęciami, obrazkami, szkicami, pocztówkami itp. tarnogórskich zabytków

[…] ciąg dalszy w pliku .doc