Widok z wieży tarnogórskiego ratusza – fotografie

Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie

Wiele prac wykonali tarnogórscy rzemieślnicy. Podziw budzi elewacja Ratusza ozdobiona bogatą kamieniarką z piaskowca, w postaci m.in. kartuszy herbowych. Pięć zdobi narożnik, a jeden umieszczony jest od strony rynku pod niszą, w której stał niegdyś posąg Jerzego, margrabiego brandenburskiego, następcy księcia Jana Opolskiego, założyciela miasta. Posąg ten został zniszczony w 1957r. i zastąpiony figurą gwarka. Przy wykończeniu wnętrza podkreślona została, obok głównej klatki schodowej, szczególnie sala posiedzeń rady miejskiej.

Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie
Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie


Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie
Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie
Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie


Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie
Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie


Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie
Widok z wieży tarnogórskiego ratusza - fotografie