Józef Piernikarczyk: Pierwsza polska ustawa górnicza czyli Ordunek Gorny 1928

Józef Piernikarczyk: Pierwsza polska ustawa górnicza czyli Ordunek Gorny 1928

Nakładem Józefa Piernikarczyka   Na przełomie dziejów, przy schyłku wieków średnich i przejściu do czasów nowożytnych, gdy śmiali żeglarze nowe odkrywali lądy, gdy ginęły stare systemy, a nowy duch wiał po Europie, na ziemi śląskiej zaszły doniosłe wydarzenia polityczne i zmiany w stosunkach, które zadecydowały na całe wieki o losie i szczęściu dzielnicy śląskiej. W tym właśnie czasie odkryto na polach wsi Tarnowice, gdzie obecnie położone jest miasto Tarnowskie Góry, bogate złoża kruszców. Nastąpił ponowny i najświetniejszy…