Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik

Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik

Ewa Dzik
Radzionków
608 49 33 52

Ewa Dzik – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2001 ukończyła studia o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zajmuje się konserwacją malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźby polichromowanej. Wykonuje kopie obrazów w dowolnej technice.Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Jan Steen – „Pijacy” – olej na desce
Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Kopia XVII wiecznej martwej natury – olej na płótnie
Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Jean Francois Millet – „Zbierające kłosy”- olej na płótnie


Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Rembrandt van Rijn „Portret starca” – olej na płótnie
Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Willem van de Velde ” Strzał z działa” – olej na płótnie
Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Jan Porcelis – „Statki na morzu” – olej na płótnie


Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik
Jan Vermeer – „Nalewająca mleko” – olej na płótnie