Książka: Szkoła wielu zmian (o I LO im. Sempołowskiej w TG)

Książka: Szkoła wielu zmian (o I LO im. Sempołowskiej w TG)

Ukazała się wydana przez Fundację Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląska” książka „Szkoła wielu zmian. Od symultannej szkoły dla dziewcząt do liceum ogólnokształcącego”, która zainteresuje nie tylko absolwentów, nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Przedstawia ona fragment dziejów tarnogórskich szkół, których zadaniem było u zarania kształcenie dziewcząt na poziomie ponadpodstawowym. Odległe już wydarzenia historyczne, zmiany demograficzne, cywilizacyjne i społeczne, jakie dokonały się na przestrzeni 155 lat, miały wpływ na ich programy nauczania, organizację i lokalizacje w kolejnych, też przeobrażanych obiektach.

Autorzy: Ryszard Bednarczyk i Alicja Kosiba-Lesiak, wsparci zostali przez Zofię Krzykowską i Krzysztofa Gwoździa – pracowników Muzeum w Tarnowskich Górach; wszyscy oni są absolwentami Liceum. Przetłumaczyły tekst na język angielski nauczycielki: Karolina Żochowska i Aleksandra Dydak.Książka: Szkoła wielu zmian (o I LO im. Sempołowskiej w TG)

W przygotowaniach do powstania wydawnictwa wzięli udział m.in. absolwenci różnych roczników, młodsi i starsi, jak również obecni i dawni nauczyciele szkoły. Dzięki nim udało się zgromadzić nie tylko materiały dokumentalne ale też informacje i wspomnienia, które je uzupełniły. 

Wymiary książki to 16×21 cm (format tzw. półalbumowy), okładka obustronnie barwna a zawartość stanowią 64 strony. Jest ilustrowana reprodukcjami archiwalnych fotografii, map, projektów budowlanych, pocztówek, świadectw szkolnych a także zdjęciami współczesnymi. 

Kupić ją można w księgarni „Wiosna” w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 7 oraz w stoisku księgarskim nr 203 na parterze Hali Targowej przy ul. Nakielskiej 1.