Księga drzew parku tarnogórskiego – scenariusz lekcji (przyroda)

Księga drzew parku tarnogórskiego – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego środowiska naturalnego
 • Przedstawienie znaczenia parków miejskich dla społeczności lokalnej 
 • Zapoznanie uczniów z gatunkami drzew występujących w regionie
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia ukierunkowanej obserwacji
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew 
 • Ukazanie zależności pomiędzy wnikliwą i zaangażowaną obserwacją przyrody a ilością pozyskiwanych informacji o przyrodzie 
 • Pogłębianie emocjonalnego związku z przyrodą 
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji
 • Zachęcenie do rozwijania zainteresowań ekologicznych 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przybliżenie parku w Tarnowskich Górach (tekst „Park miejski w Tarnowskich Górach”) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat: Park miejski jako miejsce zaspakajania potrzeb kontaktu z przyrodą i potrzeb zawiązanych z aktywnością fizyczną (park jako ekosystem, funkcje parku: społeczne, kulturowe, zdrowotne, park jako obiekt użytkowy, sposoby użytkowania przestrzeni parkowych, formy aktywności realizowane w parku (np. spacery, jazda na rowerze, jazda na łyżworolkach, jogging, znaczenie parków dla zdrowia psychicznego i fizycznego)
 • Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z klucza do oznaczania drzew i krzewów 
 • Wycieczka do parku miejskiego
 • Pogadanka na temat zasad zachowywania się w parku

[…] ciąg dalszy w pliku .doc