Miasto w zieleni – scenariusz lekcji (przyroda)

Miasto w zieleni – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego środowiska naturalnego 
 • Zapoznanie z pojęciem „zieleń miejska” 
 • Scharakteryzowanie elementów zieleni miejskiej 
 • Przedstawienie znaczenia zieleni miejskiej dla jakości życia społeczności lokalnej 
 • Zwrócenie uwagi na przyczyny i rodzaje zagrożeń zieleni miejskiej
 • Zwrócenie uwagi na indywidualne możliwości wzbogacania zieleni miejskiej 
 • Kształtowanie nawyku dbania o zieleń miejską 
 • Uwrażliwienie na bieżące problemy ekologiczne środowiska lokalnego 
 • Pogłębianie emocjonalnego związku z przyrodą 
 • Zachęcenie do rozwijania zainteresowań ekologicznych

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej (załącznik nr 1) i próby zdefiniowania w kilku zdaniach rozwiązania – hasła krzyżówki
 • Zdefiniowanie i scharakteryzowanie pojęcia „zieleń miejska” (załącznik nr 2) 
 • Przybliżenie obszarów zieleni miejskiej na terenie miejscowości, w której mieszkają uczniowie a także zieleni miejskiej charakterystycznej dla powiatu tarnogórskiego (teksty: „Park miejski w Tarnowskich Górach”, „Pomniki przyrody Ziemi Tarnogórskiej”) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat korzyści społecznych i indywidualnych wypływających z zieleni miejskiej 
 • Polecenie wykonania dwóch prac plastycznych (malowanych farbami lub rysowanych kredkami) – 1 praca ma przestawiać faktyczne najbliższe otocznie domów uczniów, 2 praca ma przedstawiać to samo otoczenie ale pozbawione elementów zieleni.
 • Polecenie wykonania wystawy wykonanych prac tak, aby prace pozbawione zieleni znajdowały się razem
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat odczuć uczniów co do prac przedstawiających otoczenie ich domostw bez zieleni oraz na temat przyczyn i rodzajów zagrożeń zieleni miejskiej
 • Polecenie wykonania trzeciej pracy plastycznej – to samo otoczenie domów uczniów wzbogacone o elementy zielni wg uznania uczniów

[…] ciąg dalszy w pliku .doc