Możemy odmienić los niechcianych zwierząt – scenariusz lekcji (przyroda)

Możemy odmienić los niechcianych zwierząt – scenariusz lekcji (przyroda)


Wolontariusz, gdy bezinteresownie może
dać innym coś z siebie, doświadcza radości,
która przewyższa to, czego dokonał.
Jan Paweł II

Cele

 • Przedstawienie/przypomnienie historii udomowienia czworonogów, które najczęściej towarzyszą człowiekowi: psa i kota 
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedzialności, jaką ponosi człowiek za zwierzęta, które udomowił 
 • Zwrócenie uwagi na zbiorową odpowiedzialność za los bezdomnych zwierząt 
 • Przedstawienie sytuacji zwierząt niechcianych, przebywających w schroniskach
 • Uświadomienie, że zwierzę jako istota żyjąca zdolne jest do odczuwania radości i cierpienia 
 • Przybliżenie zasad działania schronisk dla zwierząt 
 • Przybliżenie pojęcia „wolontariat” i jego społecznego znaczenia
 • Ukazanie znaczenia wolontariatu i pomocy rzeczowej w działalności schronisk dla zwierząt
 • Kreowanie postaw związanych z poszanowaniem, ochroną i opieką nad zwierzętami 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą 
 • Ćwiczenie pracy zespołowej 
 • Wdrażanie do przedsiębiorczości 
 • Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dyskusji 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przeprowadzenie dyskusji na temat „Czy pies i kot mogą żyć bez pomocy człowieka?”
 • Podsumowanie dyskusji i przedstawienie/przypomnienie historii udomowienia czworonogów, które najczęściej towarzyszą człowiekowi – psa i kota (scenariusz lekcji „Stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”), załącznik nr 1) 
 • Wykład na temat sytuacji zwierząt w schroniskach oraz zasad działania schronisk (załącznik nr 1)
 • Scharakteryzowanie pojęcia „wolontariat” i omówienie jego społecznego znaczenia (załącznik nr 2)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat znaczenia wolontariatu i pomocy rzeczowej skierowanej do schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • Podział uczniów na cztero- lub pięcioosobowe zespoły zadaniowe 
 • Polecenie wykona projektu akcji adopcyjnej: Najważniejszą sprawą dla schronisk dla bezdomnych zwierząt jest znalezienie domów dla podopiecznych. Jedną z form pozyskiwania domów dla czworonogów ze schronisk są akcje adopcyjne. Waszym zadaniem jest wykonanie projektu akcji adopcyjnej. Projekt powinien uwzględniać: czas akcji, miejsce akcji, scenariusz akcji, sposób rozreklamowania akcji, plakat reklamowy
 • Przeprowadzenie prezentacji projektów 
 • Przeprowadzenie wyboru najlepszego projektu. Głosowanie powinno być jawne i powinien wziąć w nim udział każdy uczeń, przy założeniu, że nie można głosować na własny projekt. Nauczyciel na tablicy powinien przygotować tabelę do wpisywania uzyskanych przez dany zespół punktów. Ocena wystawiana przez ucznia powinna być uzasadniona komentarzem zawierającym dostrzegane pozytywne aspekty projektu, jak też konstruktywną krytykę oraz możliwości wdrożenia projektu.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc