Nie pozwolimy by góry śmieci przysłoniły Tarnowskie Góry – happening na Dzień Ziemi – scenariusz lekcji (przyroda)

Nie pozwolimy by góry śmieci przysłoniły Tarnowskie Góry - happening na Dzień Ziemi – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Zapoznanie z genezą i sposobami obchodów Dnia Ziemi 
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego
 • Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń lokalnego środowiska naturalnego oraz propagowanie jego ochrony
 • Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko 
 • Ukazanie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z konsumpcyjnego stylu życia 
 • Uwrażliwienie na dostrzeganie bieżących problemów ekologicznych środowiska lokalnego 
 • Przygotowanie do pracy w zespołach zadaniowych 
 • Ukazanie happeningu, jako narzędzia komunikacji społecznej oraz formę zwracania uwagi społecznej na jakiś problem.
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Kształtowanie zachowania sprzyjających ochronie naturalnego dziedzictwa regionalnego 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

Lekcja 1

 • Zapoznanie z genezą i sposobami obchodów Dnia Ziemi (ściąga nr 1) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat „Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na destrukcyjne działania na środowisko naturalne związane z konsumpcyjnym stylem życia
 • Wyjaśnienie pojęcia happening (ściąga nr 2) 
 • Podział uczniów na 3 grupy (grupa pierwsza nie więcej niż – 5 osób)
 • Rozdanie kartek z opisem planowanego happeningu (ściąga nr 3) Uwaga: scenariusz happeningu jest przykładowy, można zaproponować uczniom przygotowanie happeningu wg ich pomysłu
 • Przeprowadzenie wyboru miejsca odbycia się happeningu (miejsce musi być uczęszczane ale zarazem takie by happening nie powodował utrudnień dla mieszkańców.)
 • Wyjaśnienie zadania dla grupy uczniów biorących udział w „zaśmiecaniu miasta”: przygotowanie strojów, zgromadzenie „śmieci” – plastikowych butelek, kubków, talerzyków, sztućców, kawałków folii albuminowej, papierowych chusteczek, reklamówek, kawałków tekturowych kartonów, pogniecionych puszek po napojach, opakowań po serkach, kefirach itp. Przygotowanie napojów w plastikowych butelkach (w każdej butelce około 1/10 płynu) oraz drobnych przekąsek
 • Wyjaśnienie zadania dla grupy „demonstracyjnej”: przygotowanie strojów, opracowanie haseł i wykonanie plakatów, bibułowych kwiatów oraz transparentów z hałasami np. nawołującymi do kupowania produktów spożywczych w opakowaniach szklanych, segregacji śmieci pochodzących z gospodarstw domowych, dbałości o otoczenie domostw itp.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc