Park magnacki w Brynku – fotografie

Park magnacki w Brynku - fotografie

Z początkiem II wojny światowej, Donnersmarckowie otrzymali od hitlerowskich władz propozycję nie do odrzucenia: mieli wyprowadzić się z pałacu i zamieszkać w budynku gospodarczym – reprezentacyjny obiekt przeznaczono bowiem na szkołę młodzieżówki faszystowskiej – Hitlerjugend (patron organizacji wizytował zresztą HJ Schule Brynek w czasie wojny). Do domku ogrodnika trafiły jednak tylko córki rodu, ostatni z męskich dziedziców Donnersmarcków rezydujących w Brynku – Karl Henckel von Donnersmarck, zginął bowiem na wojnie. Nieco później w pałacu pracę rozpoczęła szkoła nauczycielska im. Adolfa Hitlera, w kaplicy urządzono zaś bibliotekę. Po wojnie pałac udało się uratować – decyzja o powołaniu tam szkoły leśnej (najpierw gimnazjum, później techniku) zapadła już na wiosnę 1945 roku. W miejscu kaplicy powstał sklep – Kościołowi zwrócono tę część pałacu dopiero w 1991 roku. Dziś w Brynku rezyduje Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego (najstarsza szkoła leśna w kraju), który dla swoich uczniów po północno – zachodniej stronie pałacu wybudował internat. W oranżerii ulokowało się Gimnazjum Publiczne. Kompleks jest doskonałym miejscem spacerowym, pałac zaś – służy nie tylko jako szkoła, lecz stanowi też miejsce organizowania konferencji, spotkań, bali karnawałowych oraz innych imprez. Zwiedzanie wnętrz pałacowych może wiązać się z pewnymi problemami – odbywają się tam przecież lekcje przyszłych leśników, do turystów podchodzi się jednak w Brynku z dużą dozą życzliwości.

Park magnacki w Brynku - fotografie
Park magnacki w Brynku - fotografie


Park magnacki w Brynku - fotografie
Park magnacki w Brynku - fotografie
Park magnacki w Brynku - fotografie


Park magnacki w Brynku - fotografie
Park magnacki w Brynku - fotografie


Park magnacki w Brynku - fotografie
Park magnacki w Brynku - fotografie