Turystyczny SWOT – ocena atrakcyjności turystycznej powiatu – scenariusz lekcji (przyroda)

Turystyczny SWOT - ocena atrakcyjności turystycznej powiatu – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Zapoznanie z pojęciami: turystyka, turysta, organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni, pilot, przewodnik, usługi hotelarskie, infrastruktura turystyczna, krajoznawstwo atrakcyjność turystyczna
 • Przybliżenie historii turystyki 
 • Ukazanie turystyki jako zjawiska społecznego, ekonomicznego, i kulturowego
 • Zwrócenie uwagi na powiązania między dochodami ludności a ruchem turystycznym
 • Określenie walorów turystycznych powiatu tarnogórskiego 
 • Przybliżenie gospodarczych aspektów turystyki jako środka aktywizacji regionu
 • Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów na temat infrastruktury turystycznej powiatu 
 • Rozwijanie umiejętności analizowania 
 • Rozwijanie umiejętności planowania strategicznego 
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków i współzależności, odkrywania przyczyn
 • Kształtowanie postaw zainteresowania własnym i innymi regionami, kulturami i ludźmi
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i dumy z dziedzictwa kulturowego regionu 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie znaczenia pojęć: turystyka, turysta, organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni, pilot, przewodnik, usługi hotelarskie, infrastruktura turystyczna, krajoznawstwo atrakcyjność turystyczna (Załącznik nr 2)
 • Przybliżenie historii turystyki (Załącznik nr 1)
 • Ukazanie turystyki jako zjawiska społecznego, ekonomicznego i kulturowego (Załącznik nr 1)
 • Wyjaśnienie/przypomnieniem na czym polega analiza metodą SWOT (załącznik nr 3) 
 • Podział uczniów na zespoły i polecenie wykonania zadania: zadaniem jest ocenienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez znalezienie jej mocnych i słabych stron a także określenie działań, jakie należy podjąć aby wykorzystać szanse i wzmocnić słabe strony. Analizę należy wykonać posługując się metodą analizy SWOT.
 • Przeprowadzenie prezentacji dokonanej przez poszczególne grupy analizy i sugerowanych działań wraz z ich uzasadnieniem
 • Przeprowadzenie wyboru najlepszej strategii proponowanych działań 
 • Dyskusja na temat: jakie działania na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu powinny być priorytetowe i dlaczego?
 • Polecenie wykonania pracy domowej: napisz, co twoim zdaniem miał na myśli C. Levi – Strauss mówiąc: Za kilkaset lat w tym samym miejscu inny podróżnik, tak samo zrozpaczony jak ja, będzie opłakiwał zniknięcie tego, co ja jeszcze mogłem widzieć, lecz czego nie potrafiłem dostrzec.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc