Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – fotografie

Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie

Jego pochodzenie okryte jest mgłą tajemnicy, a wszystko co napisano na ten temat można co najwyżej nazwać hipotezą. Jedni twierdzą, iż owad ten występował w Europie jeszcze przed wielkimi zlodowaceniami – byłoby to więc odrodzenie po bardzo długim czasie nieobecności w świecie przyrody. Inni uważają, że prawdziwą ojczyzną tego motyka jest Azja, a wszystko komplikuje bardzo duże podobieństwo wszystkich występujących w Europie szrotówków. Wielbiciele sensacji na bazie tego podobieństwa rozpowszechniają pogłoskę o tym, że owad jest wynikiem jakichś tajemniczych eksperymentów, które wymknęły się spod kontroli.

Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie


Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie


Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie


Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - fotografie