Zasady segregacji odpadów – scenariusz lekcji (przyroda)

Zasady segregacji odpadów - scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Uwrażliwienie na problemy środowiska naturalnego
 • Wyjaśnienie pojęcia „odpady”
 • Zapoznanie z rodzajami odpadów
 • Uświadomienie wpływu konsumpcyjnego stylu życia na środowisko naturalne 
 • Zapoznanie z pojęciem „wtórne wykorzystanie”
 • Zapoznanie z problematyką ponownego przetwarzania niektórych odpadów w produkty
 • Zapoznanie z zasadami segregacji odpadów 
 • Kształcenie nawyku segregacji śmieci
 • Zapoznanie z pojęciem „odpady niebezpieczne” 
 • Wyjaśnienie pojęcia „dzikie wysypisko śmieci” i omówienie jego wpływu na środowisko naturalne 
 • Rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przyszłość środowiska naturalnego 
 • Kształtowanie postaw proekologicznych

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Rozdanie uczniom kart pracy (załącznik nr 1) 
 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej (karta pracy, zadanie nr 1) 
 • Wyjaśnienie pojęcia „odpady” i „odpady komunalne” (załącznik nr 2)
 • Rozmowa z uczniami na temat: co wyrzucamy, gdzie wyrzucamy i dlaczego wyrzucamy? 
 • Polecenie uczniom narysowania na małych karteczkach samoprzylepnych śmieci – na jednej karteczce jeden śmieć. Każdy uczeń rysuje 2 śmieci 
 • Narysowanie na kartonie kwadratów – „pojemników na odpady” i podpisanie ich: „plastik”, „szkło”, „metale”, „śmieci organiczne”, „tekstylia”, „inne”
 • Polecenie uczniom przyklejenia karteczek z narysowanymi śmieciami w odpowiednim kwadracie – „pojemniku”. Wyjaśnienie uczniom, że to, co wykonali nazywa się segregacją odpadów
 • Wyjaśnienie pojęcia „segregacja odpadów” i omówienie zasad segregacji odpadów (załącznik nr 2) 
 • Pogadanka na temat przetwarzania ponownie w produkty odpadów – odpady, które nadają się do powtórnego przetworzenia, działanie poszczególnych surowców na środowisko, oszczędności surowcowe i zyski dla środowiska naturalnego wynikającego z powtórnego przetwarzania odpadów

[…] ciąg dalszy w pliku .doc