Wysokość alimentów – od czego ona zależy i jak jest ustalana?

Wysokość alimentów - od czego ona zależy i jak jest ustalana?

Wysokość alimentów – od czego ona zależy i jak jest ustalana?

Alimenty to obowiązkowe świadczenia pieniężne, które zwykle świadczone są na rzecz członków rodziny. Zwykle kojarzymy je w obliczu sprawy rozwodowej, z której to jeden z małżonków domaga się tego typu świadczeń na dziecko, które ma pozostać pod jego opieką. Alimenty w świetle prawa mają dostarczać niezbędnych środków na utrzymanie i zagwarantowanie podstawowych potrzeb życiowych. Jednak od czego zależy ich wysokość i jak jest ona ustalana?

Jak ustala się wysokość alimentów?

Sposób w jaki ustalana jest wysokość alimentów – https://kancelariaea.pl/jak-ustalic-wysokosc-alimentow-na-dzieci/ jest dość jasno określony. Na samym początku warto jednak pamiętać, że świadczenia alimentacyjne to dostarczenie niezbędnych środków do utrzymania i wychowania. Wobec tego kwota ta musi być wystarczająca by zabezpieczyć ewentualne bieżące potrzeby życiowe jak np. wyżywienie, odzież, środki higieny, potrzeby kulturalne a także leczenie. W przypadku zaś wychowania, to jest to potrzeba wyłącznie wynikająca z małoletniego wieku osoby, na rzecz której zostają przyznane alimenty. Warto odwołać się również do prawa rodzinnego, w którym wyraźnie zaznaczony został postulat równej stopy życiowej. W praktyce oznacza to sytuację, w której jedno z małżonko zobowiązane jest do wypłacanie świadczeń alimentacyjnych w takiej wysokości, by obie stron mogły cieszyć się porównywalnym standardem życia. 

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

W przypadku ustalania alimentów na dziecko, sytuacja wygląda nie co inaczej. Przede wszystkim ich wysokość uzależnione jest od tego, kto zajmuje się sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Nie da się ukryć, że w tym przypadku nie można mówić o zasadzie równej stopy rodzicielskiej. Rodzice maja bowiem w obowiązku zapewnić swoim pociechom odpowiednie i godne warunki nie tylko w zakresie utrzymywania, ale także i wychowania dziecka. Niemniej jednak nie mają oni w obowiązku spełniać luksusowych potrzeb, nawet w momencie, kiedy mają ku temu wszelkie możliwości finansowe. W przypadku, kiedy ustalana jest wysokość alimentów na dziecko, nie wpływają na nią:

  • świadczenia, które otrzymywane są z funduszu alimentacyjnego lub nawet z pomocy społecznej
  • świadczenia czy też inne wydatki lub środki finansowe, które są związane z umieszczeniem dziecka w tak zwanej pieczy zastępczej
  • świadczenia z tytułu wychowywania małoletniego
  • świadczenia rodzinne

Jaka będzie wysokość alimentów?

Wiele osób, które ubiega się o świadczenia alimentacyjne na małoletnie dziecko, z pewnością chce od razu wiedzieć, jaką będzie wysokość przyznanych mu świadczeń. Warto jednak już na początku zaznaczyć, że nie istnieje jeden, konkretny taryfikator świadczeń alimentacyjnych. Wobec tego, nie ma ściśle określonej kwoty, która będzie przyznana. Jednak trzeba podkreślić fakt, że kwota alimentów jest zależna od wysokości żądania. Wówczas to sąd rozpatrujący wniosek może się do niego przychylić lub wręcz przeciwnie, może go w całości odrzucić. Co więcej, rodzic, który chce by powstał obowiązek alimentacyjny ze strony byłego współmałżonka, musi być świadomy, że wysokość świadczeń zależy również od potrzeb dziecka, które muszą zostać usprawiedliwione. Dodatkowo na to jaka będzie wysokość alimentów wpływa również sytuacja finansowa zobowiązanego. Często podkreśla się fakt, że kwota finalna alimentów, zależy również od danych okoliczności, które zaistniały w związku ze sprawę. Ważny jest chociażby stosunek rodzinno-prawny, który łączy obie strony czyli zobowiązanego i uprawnionego. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w każdym momencie strony mogą zawnioskować o podwyższenie lub zmniejszenie kwoty świadczenia alimentacyjnego. W obu przypadkach musi to być jednak odpowiednio umotywowane.