Matka Boska Ułańska

Stanisław Ligoń zdecydował się namalować obraz tylko dlatego, że prosili go o to ułani śląscy. Wcześniej […]