Akta miasta Tarnowskich Gór

Akta miasta Tarnowskich Gór

Nr zespołu: 1441 / 0 Karta: B
Archiwum Państwowe w Katowicach
Katowice, ul. Józefowska 104
tel: 32 208-78-86
fax: 32 208-78-05
email: kancelaria@katowice.ap.gov.pl
www.katowice.ap.gov.pl

12/1441/0/ 0011441/1; ; No. 1 St. Tarnowitz; oryginał i mikrofilm; b. d.; poł. XVIII w.; 1528.11.15 („w strzodę po świętym Marcinie”); b.m.w. (Opole ?); b.m.w. (Opole ?); Opole; NN (burmistrz i rada miasta Opola ?); ; NN (gwarkowie tarnogórscy); ; Skrócone tłumaczenie polskie zbioru praw górniczych („ordunku górnego”) z 1528 r. (15 XI, Opole) potwierdzonego przez Jana II księcia opolskiego i Jerzego margrabiego brandenburskiego; ; polski; pismo kaligraficzne (XVIII w.); papier; 22×34; karta; rękopis; ; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 12 kart ; tekst bardzo wyblakły (był taki już w 1873 r.); Ordunek górny – ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r., oprac. Eugeniusz Kobzdaj, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, ss. 56; J. Piernikarczyk, Pierwsza polska ustawa górnicza czyli „Ordunek górny” – historyczny dokument Gornego Śląska z roku 1528, Tarnowskie Góry 1928

12/1441/0/ 002002; ; 2; oryginał i mikrofilm; 1530-; ; ; Wrocław; ; ; NN burmistrz i rada miasta Wrocławia; ; NN burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; ; NN burmistrz i rada miasta Wrocławia transumują dokument w języku czeskim z 1529 r. (4 X, Opole) wystawiony przez Jana II księcia opolskiego, a dotyczący przywileju „wolności górniczej” dla gwarków tarnogórskich – świadkami byli: Piotr Kanfelder, marszałek; Bernard Danetski, starosta opolski; Zachariasz Szeliha („Czelika”); Jerzy Żerowski; Jan Jankowski, Stanisław Katliński i Jerzy Nawoj, kanclerz („kteremu tento list poruczeny był”); brak; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 42×25+9; karta; rękopis; ; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; Codex Diplomaticus Silesiae, wyd. K. Wutke, Bd.. XXI, Breslau 1901, nr 441, s. 6-7; „Myslowitzer Stadtblatt”, 1862, nr 26, hrsg. K. Winkler (tłumaczenie na j. niemiecki)

12/1441/0/ 003003; ; Nr. 12; oryginał i mikrofilm; 1539-; ; ; Rybna; ; ; Jan Blacha z Łubia na Rybnej; ; Jan z Jelnej; ; Jan Blacha z Łubia na Rybnej nadaje Janowi z Jelnej nieużytek („Neuland”) na swoich gruntach tuż przy granicy wsi Opatowice; woskowa (uszkodzona) na pasku pergaminowej; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 34×32+6; karta; rękopis; ; Przekazany w 2000 roku przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 004004; ; Num. 15; oryginał i mikrofilm; 1541-; ; ; Kraków; ; ; Rada miejska w Krakowie; ; Adrian Horning; mieszczanin krakowski; Rada miejska w Krakowie transumuje dokument Jerzego, margrabiego brandenburskiego, z 15 IX 1541 r.(Ansbach – „Onolizbach”) dotyczący zbioru praw górniczych w Tarnowskich Górach na prośbę Adriana Horninga, mieszczanina krakowskiego; Pieczęć woskowa (radziecka mniejsza) z napisem w otoku: „S[igillum] minus civitatis Cracovie[nsis]” na zielonym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 25×31; karta; rękopis; ; 6 kart pergaminowych; przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; „Myslowitzer Stadtblatt”, 1863, nr 2; E. Zivier, Geschichte des Bergregals in Schlesien bis zur Besitzergreifung des Landes durch Preussen, Kattowitz 1898, s. 22, s. 8; Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg.. K. Wutke, t. XXI, Breslau 1901, nr 576, s. 96 (regest)

12/1441/0/ 005005; ; Nr. 5; 21; oryginał i mikrofilm; 1553-; Donnerstag nach Exaudi; ; Ansbach; Ansbach („Onolzbach”); ; Opiekunowie Jerzego Fryderyka (H.v. Kierung, S.P. Tamer i [b.im.] Junius); margrabia brandenburski; NN burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry?; ; Opiekunowie Jerzego Fryderyka (H.v. Kierung, S.P. Tamer i [b.im.] Junius)[b.im.] , margrabiego brandenburskiego, nadają przywilej (ordunek) dotyczący sztolni w ziemi bytomskiej; Pieczęć z czerwonego wosku przywieszona na plecionym sznurze jedwabnym – wokół herbu napis: „S[igillum] Georgii Friderici Marchionis Brandenburgensis pupilli c[uratoribus]”; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 22×33; karta; rękopis; ; 10 kart pergaminowych; E. Zivier, Geschichte des Bergregals in Schlesien bis zur Besitzergreifung des Landes durch Preussen, Kattowitz 1898, s. 22; Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg.. K. Wutke, t. XXI, Breslau 1901, nr 624, s. 111 (regest)

12/1441/0/ 006006; ; No. 6; Nr. 4; oryginał i mikrofilm; 1556-; den Swatteho Jana Krztitele Bożieho; ; Tarnowskie Góry; Dan a psan na Tarnowskych Horach; ; Jan Blacha; z Łubia i w Rybnej („z Lub a w Rybny”); Jan Grzymała Meisinger („Meizinger”); ; Jan Blacha z Łubia i w Rybnej sprzedaje Janowi Grzymale Meisingerowi („Meizinger”) pole („niwu roly”) wraz z karczmą w Sowicach przy granicy wsi Opatowice należące dotychczas do chłopa („robotneho”) Andrzeja („Gendrala”); brak; nacięcie po pasku pergaminowym; czeski; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 40×26+5; karta; rękopis; Inicjał „J”; przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; mikrofilm nr T 67669;

12/1441/0/ 007007; ; No. 7; H 24; oryginał i mikrofilm; 1558-; w wutterry po nowim lethie; ; Rybna; w Rybne; ; Jan Blacha; z Łubia na Rybnej dziedzic („pan diediczny wsy”) wsi Lasowice; Jan Świętosz („Swientoss”); chłop („poddany”); Jan Blacha z Łubia na Rybnej, dziedzic („pan diediczny wsy”) wsi Lasowice, zatwierdza sprzedaż młyna wraz z polem i łąką w Lasowicach dokonaną przez Jana Świętosza („Swientoss”), tamtejszego chłopa („poddany”) dla Wacława Berger z Jičina („Giczin”); Pieczęć woskowa złamana (w 2 kawałkach) na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 32×33+2; karta; rękopis; Inicjał „W”; przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 008008; ; Nr. 10; oryginał i mikrofilm; 1558-; ; ; Karniów; ; ; NN burmistrz i rada miasta Karniowa; ; NN burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry?; ; NN burmistrz i rada miasta Karniowa transumują tekst wydrukowanego na papierze („auff Papier gedruckt”) z 2 pieczęciami dokumentu Jana Dobrego, księcia opolskiego i Jerzego, margrabiego brandenburskiego z 1526 r. (30 IV, Bytom), a zawierającego zbiór przywilejów górniczych, tzw. ordunek gorny („Bergfreiheit”); pieczęć odpadła, zachował się tylko pasek pergaminowy; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 59×60+9; karta; rękopis; ; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; „Myslowitzer Stadtblatt”, 1862, nr 1-7; Codex Diplomaticus Silesiae, hrsg.. K. Wutke, t. XX, Breslau 1900, nr 405, s. 228-230.

12/1441/0/ 009009; ; No. 9; 32; oryginał i mikrofilm; 1559-; Freytags den sechsten Octobris; ; Ansbach; Onolzbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN. burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski, nadaje gwarkom tarnogórskim przywilej górniczy, na mocy którego zatwierdza wszystkie wcześniejsze przywileje i ustala sposób płacenia czynszu na swoją rzecz; czerwona pieczęć woskowa z datą 155… na pasku pergaminowym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 54×43+11; karta; rękopis; Inicjał i inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 010010; ; Nr. 10; oryginał i mikrofilm; 1561-; w den swateho Walentina; ; Tarnowice Stare; na Tarnowiczych; ; Mikołaj (Mikulass) Wrochem; z Rept na Tarnowicach Starych; Jakub Marczowicz; zarządca majątku? (na powoly slużby opatrneho); Mikołaj (Mikulass) Wrochem z Rept na Tarnowicach Starych nadajeJakubowi Marczowicz zarządcy majątku (?) i żonie Marusi (Marussa) 2 ogrody – jeden na gruncie Lasowic, a drugi w Tarnowicach przy drodze do tychże Lasowic obok ogrodów Sebastiana Koziełka (Kozelka) i Kobiałka; woskowa na pasku pergaminowym z herbem; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 43×20+6; karta; rękopis; Inicjał „J” i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 011011; ; Nr. 37; oryginał i mikrofilm; 1561-; am Sonntag Cantate; ; Karniów; Geben zu Jegerndorf; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN burmistrz miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk margrabia brandenburski nadaje miastu Tarnowskie Góry prawo urządzania 2 jarmarków rocznie – 8 dni po św. Agnieszce (28 I) i na św. Idziego (1 IX); z czerwonego wosku herbowa wystawcy na czarno-białym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 45×22+8; karta; rękopis; Inicjał „V” i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; własnoręczny podpis Jerzego Fryderyka;

12/1441/0/ 012012; ; 12a; Nr. 14; oryginał i mikrofilm; 1562-; Jacobi; ; Ansbach; Onolzbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski nadaje Tarnowskim Górom, które w wyniku rozwoju górnictwa „od wielu lat” („von etlichen Jahren”) zostały podniesione do statusu miasta, herb wyobrażony w środku dokumentu; pieczęć nie zachowała się; jest tylko czarny sznur jedwabny przeplatany srebrną nicią (było tak już w 1873 r.); niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 51×27+8; karta; rękopis; kolorowane z użyciem złota wyobrażenie herbu miasta Tarnowskie Góry; intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/012a012a; ; Num. 25; oryginał i mikrofilm; 1564-; am neuern Jahres Tage, den ersten Januarii; ; Ansbach; Onolzbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN; gwarkowie miasta Tarnowskie Góry (” Gewercken uff Tarnowicz”); Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski, nadaje dla NN gwarków miasta Tarnowskie Góry przywilej wolności górniczej („Berckhfraiheit der Gewercken uff Tarnowicz”); Pieczęć z czerwonego wosku (w drewnianym pudełku – zachowana dolna część) na pasku pergaminowym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 69×62+11; karta; rękopis; Inwokacja i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; duże uszkodzenia i ubytki wywołane wilgocią – występowały już w 1873 r.;

12/1441/0/ 013013; ; N. 61; 35; oryginał i mikrofilm; 1564-; w nediely po swattym Jakubie; ; Przystajń; Genz dan a psan na Przystany; ; Jan Żabicki; z Żabic, właściciel wsi Przystajń; Samuel Wald; z Zielonej Góry k. Wołczyna; Jan Żabicki z Żabic, właściciel wsi Przystajń, sprzedaje Samuelowi Wald z Zielonej Góry k. Wołczyna młyn wodny na tzw. Smudze Dębskiej posiadany do niedawna przez niejakiego Puchalę (Puchala) i miejsce pod budowę kuźnicy żelaza tzw. Graundskiej za 80 grzywien „liczby a monety polskey” (tzn. 1 grzywna = 48 groszy); woskowa na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 34×25+4; karta; rękopis; Inicjał; ;

12/1441/0/ 014014; ; 39; oryginał i mikrofilm; 1568-; Mitwoch am Tag Egidi den ersten Septembris; ; Ansbach; Onolzbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN. gwarkowie miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk margrabia brandenburski przedłuża NN. gwarkom miasta Tarnowskie Góry przywilej wolności górniczej na 11 lat; mieli oni oddawać mu tylko 7 talarów (1 tal. = 34 grosze) rocznie; czerwona pieczęć woskowa na pasku pergaminowym (data 1565) w drewnianym pudełku (zachowana tylko dolna część); niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 66×51+9; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 015015; ; No. 3; oryginał i mikrofilm; 1568-; Sambstags nach Katharina den sieben und zwancigsten; ; Ansbach; Onolczbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN gwarkowie miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk margrabia brandenburski potwierdza NN gwarkom miasta Tarnowskie Góry przywilej wolności górniczej nadany w dniu 1.09.1568 z zastrzeżeniem dla siebie opłaty od urobku srebra i od niecki („Silber- und Muldensgeldt”); zachował się tylko pasek pergaminowy; niemiecki; niemiecka kursywa; pergamin; 46×20+7; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 01616; ; H.16; oryginał i mikrofilm; 1579-; dinstags am Tag Egidii; ; Ansbach; Onolczbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; NN; burmistrz i gwarkowie w Tarnowskich Górach; Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski, odnawia przywilej wolności górniczej (t.zw. Ordunek Górny) dla gwarków w Tarnowskich Górach; zaginęła; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 33×31; karta; rękopis; inwokacja i bordiura; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 8 zszytych kart;

12/1441/0/ 017017; ; No. 4; Nr. 18; oryginał i mikrofilm; 1581-; ; ; Tarnowskie Góry; auff Tarnowicz imbs Ambtshause; ; Fryderyk von Ratzbar und Przibor; starosta ziemski bytomski; Mikołaj Blacha; von Lub und Rybna; Fryderyk von Ratzbar und Przibor, starosta ziemski bytomsk, oznajmia swą decyzję co do sporu iMikołaja Blachy z Łub i Rybnej z niektórymi mieszkańcami Tarnowskich Gór co do płacenia czynszu z niektórych pól w Sowicach; woskowa na czarno-białym plecionym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 21×31; karta; rękopis; intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 6 zszytych kart;

12/1441/0/ 01818; ; Nr. 18; oryginał i mikrofilm; 1583-; pateho dnie miesitze czerwtze; ; Tarnowice Stare; w Tarnowytzech; ; Andrzej Błeszyński z Błeszna i Anna z d. Ujejska z Ujejścia; właściciel Starych Tarnowic i jego żona; Jakub Szlachta; mieszczanin z Tarnowskich Gór; Andrzej Błeszyński z Błeszna, właściciel Starych Tarnowic i jego żona Anna z d. Ujejska z Ujejścia sprzedają Jakubowi Szlachta, mieszczaninowi z Tarnowskich Gó, zagrodę we wsi Tarnowice Stare położoną przy drodze; woskowa, uszkodzona, na pasku pergaminowym; druga nie zachowała się – pozostał tylko pasek pergaminowy; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 35×27+4; karta; rękopis; inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; Sonntagsblatt für den Beuthener Kreis

12/1441/0/ 01919; ; Nr. 27; oryginał i mikrofilm; 1590-; den neun und zwanzigsten Tag Decembris; ; Karniów; aufm Schloss Jegerndorff; ; iE.v. Falkenhan, Walentyn Dresler i Jan Sponer w imieniu Jerzego Fryderyka; członkowie rady Jerzego Fryderyka, margrabiego brandenburskiego; Baltazar Bunzel; mieszkaniec Tarnowskich Gór („Innwohner auff Tarnowicz”); Członkowie rady Jerzego Fryderyka Hohenzollerna na prośbę Fryderyka von Raczbar starosty ziemskiego bytomskiego i Daniela Ziemięckiego sędziego ziemskiego zatwierdzają dokument z 1589 r. (10.09) przytoczony w transumpcie zatwierdzającego przez obecnego właściciela Lasowic Wacława Blachę nabycie przez Baltazara Bunzel mieszkańca Tarnowskich Gór za 263 talary młyna wraz ze stawem i hutą tzw. Wrocławską („Wratislawska Huta”) w 1556 r. (3.04, Karniów) od Mikołaja Wrochena na Reptach – na gruncie Sowic i Lasowic obok huty należącej do Hornika; woskowa, czerwona na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 69×54+6; karta; rękopis; intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 02020; ; Nr 38; oryginał i mikrofilm; 1591-; den sw[ateho] Marcyna; ; Lasowice; na Lasowitzech; ; Wacław Blacha; z Łubia na Lasowicach; Tomasz Tłuczykąt; ; Wacław Blacha z Łubia na Lasowicach sprzedaje Tomaszowi Tłuczykąt swój młyn położony na gruncie lasowickim przy granicy Pniowca wraz z dwoma ogrodami na obydwu brzegach [rzeczki Stoły] oraz kawalek boru między lasami „Kozubowcem” i „Kobielnikiem”; zaginęła; czeski; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 40×24+5; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 02121; ; Nr 20; oryginał i mikrofilm; 1592-; we strzedu den sw. Jana Krztytele; ; Lasowice; na Lasowitzach; ; Wacław Blacha; z Łubia na Lasowicach; Łukasz; młynarz; Wacław Blacha z Łubia na Lasowicach udziela Łukaszowi młynarzowi z Sosnowskiego Młyna prawo do swobodnego dysponowania tą własnością z zastrzeżeniem powinności pieniężnych ciążących na niej od dawnych czasów; woskowa na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 37×25+5; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; dokument bardzo zniszczony przez wilgoć, przedarty – był taki już w 1873 r.;

12/1441/0/ 02222; ; No. 45; oryginał i mikrofilm; 1599-; zwainczigsten Monatstag Octobris; ; Ansbach; Onolczbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenburski; rada miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski, dla rady miasta Tarnowskie Góry, które zostało założone („fundirt und erbauet worden”) przez jego ojca Jerzego, margrabiego brandenburskiego, odnawia przywilej wolności górniczej (26 punktów); brak; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 35×30; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 8 kart;

12/1441/0/022a22a; ; No. 44; oryginał i mikrofilm; 1599-; zwainczigsten Monatstag Octobris; ; Ansbach; Onolzbach; ; Jerzy Fryderyk; margrabia brandenbursk; rada miasta Tarnowskie Góry; ; Jerzy Fryderyk, margrabia brandenburski, dla rady miasta Tarnowskie Góry, które założone („fundirt und erbauet worden”) przez jego ojca Jerzego, margrabiego brandenburskiego, odnawia przywilej wolności górniczej (26 punktów); brak; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 30×35; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 8 kart; tekst identyczny z sygn. 022;

12/1441/0/ 02323; ; Num. 17; oryginał i mikrofilm; 1602-; den zwölften tag des monats martii; ; Praga; Schloss Prag; ; Rudolf II; cesarz rzymsko-niemiecki; NN; burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; Rudolf II cesarz rzymsko-niemiecki zezwala burmistrzowi i radzie miasta Tarnowskie Góry na pobieranie 1 grosza śląskiego cła od każdego wozu z towarem lub bez niego z przeznaczeniem na utrzymanie drogi z Polski; woskowa – połamana (była już w tym stanie w 1873 r.) na żółtym plecionym jedwabnym sznurze; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 61×40+10; karta; rękopis; intytulacja; przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;
12/1441/0/ 02424; ; N. 11; oryginał i mikrofilm; 1606-; 20 februari; ; Tarnowskie Góry; stalo se na Horach Tarnowskych; ; Jan Meisinger (Meysinger); z Grzimalow a na Tarnowiczich; Jerzy Szymkowicz (Gezik Ssimkowicz) lub spadkobiercy; ; Jan Meysingerz Grzimalow i na Starych Tarnowicach potwierdza sprzedaż zagrody na gruncie Starych Tarnowic dokonaną przez swego NN ojca i NN matkę w 1583 r. (29 V) dla Jerzego Szymkowicza (Gezik Ssimkowicz); woskowa na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 38×26+2; karta; rękopis; inicjał; przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 02525; ; N. 20; oryginał i mikrofilm; 1608-; w sobotnu prwszy po nowem letie; ; Tarnowskie Góry; na gurach Tarnowskich; ; Jan Strzela z Obrowca; ; Jerzy Szuman (Girzik Ssuman); pisarz książęcy (geho knizeczi mosti Gegenssreyber); Jan Strzela z Obrowca wraz ze swą żoną Ewą z d. Nawoj z Dolnej na Tarnowicach nadaje Jerzemu Szumanowi pisarzowi książęcemu opłaty z ogrodów i pola w okolicach miasta Tarnowskie Góry; woskowa herbowa na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 41×25+2; karta; rękopis; inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 02626; ; Nr. 13; oryginał i mikrofilm; 1608-; 23. Octobris; ; Tarnowskie Góry; Hory Tarnowskie; ; 1. Zofia Błeszyńska; 2. Wiktoryn (Wiktorzin) Kalinowski; 1.Właścicielka dziedziczna Starych Tarnowic i Pniowca; 2. Współwłaściciel Starych Tarnowic; Krystyna Burckart; żona Jerzego (Georg) Burckart, powroźnika z Tarnowskich Gór; Zofia Błeszyńska, właścicielka dziedziczna Starych Tarnowic i Pniowca i Wiktoryn (Wiktorzin) Kalinowski1, współwłaściciel Starych Tarnowic sprzedają pole w Starych Tarnowicach Krystynie Burckart, żonie Jerzego (Georg) Burckart, powroźnika z Tarnowskich Gór; 2 – zaginęły już przed 1873 r.; zachowały się tylko 2 paski pergaminowe; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 37×24+6; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/027a027a; ; 39; oryginał; 1609-; den siebentem Tag Monatss Augusti; ; Tarnowskie Góry; So geschehen und geben in der freien Bergstadt Tarnowitz; ; Jakub Gruzełka,; burmistrz miasta Tarnowskie Góry; Cech szewców w Tarnowskich Górach; ; Jakub Gruzełka, burmistrz i rada miasta Tarnowskie GóryRada miasta (Krzysztof Schwernig, Grzegorz Marczowicz, Hans Machner, Andrzej Paluch) i Szymon Wladzik (pisarz miejski) na polecenie Jerzego Fryderyka, margrabiego brandenburskiego, zatwierdzają przywileje cechu szewców w Tarnowskich Górach – kopia polska sygn. 27b; Brak; zachowany jedynie sznur jedwabny; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 26×32; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 8 kart;

12/1441/0/027b027b; ; ; oryginał; 1609-; ; ; Tarnowskie Góry; ; ; (Jakub Gruzełka); burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; Cech szewców w Tarnowskich Górach; ; (Jakub Gruzełka) burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry na polecenie Jerzego Fryderyka, margrabiego brandenburskiego, zatwierdzają przywileje cechu szewców w Tarnowskich Górach – kopia polska dokumentu sygn. 27a; ; polski; kurrenta kancelaryjna; papier; 20×31; karta; rękopis; bordiura i inicjały; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 14 kart;

12/1441/0/ 02828; ; 32; oryginał i mikrofilm; 1616-; 14 tag Julii; ; Karniów; So geben zue Jägerndorff; ; Jan Jerzy starszy Hohenzollern; margrabia brandenburski, książę opolsko-raciborski, karniowski itd..; NN; spadkobiercy Walentyna Dresslera von Schärfenstein auf Bransdorf (Branice) und Groß Räden, kanclerza księstwa karniowskiego; Jan Jerzy starszy Hohenzollern zatwierdza NN spadkobiercom zmarłego Walentyna Dresslera von Schärfenstein auf Bransdorf (Branice) und Groß Räden, kanclerza księstwa karniowskiego dokument sprzedaży wsi Lasowice i Sowice z 1603 r. (Lasowice, 31 V, j. czeski) przez Mikołaja Blachę z Łubia na Rybnej i Jerzego młodszego Bielszowskiego z Bielszowic na Nakle jako pełnomocników dzieci zmarłego Wacława Blachy z Łubia na Lasowicach dla tegoż Walentyna Dresslera za 5500 tal; św.: Jarosław Kozłowski z Kozłowa, Jan Ibram z Suchej na Ptakowicach, Jerzy Ibram z Suchej na Reptach (sędzia ziemski państwa bytomskiego) i Maciej Unger, lekarz w mieście Štity k. Šumperku ( „na Sticzych doctor”); z czerwonego wosku w pudełku drewnianym na pasku pergaminowym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 60×40+6; karta; rękopis; Intytulacja; ;Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; stan zachowania dokumentu i pieczęci bardzo dobry;12/1441/0/ 02929; ; ; oryginał i mikrofilm; 1622-; dne pamieti S(wa)ti Luczigie; ; Tarnowskie Góry; Genz dan a psan na rathauszy w miestie swobodnym Hor Tarnowskych; ; NN; burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór; Mikołaj Kozieł; posiadacz młyna zwanego „Kozłów” w Lasowicach; Burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór sprzedają Mikołajowi Kozieł, posiadaczowi młyna zwanego „Kozłów” w Lasowicach, który mieli już jego przodkowie, uwzględniając pożar zabudowań w poprzednim roku za 50 tal.; czynsz dla rady miejskiej z tego tytułu ma wynosić rocznie 14 ćwierci zboża, a „biernia” dla pana zwierzchniego (Henckla von Donnersmarck) w zamku Świerklaniec 24 grosze; z czerwonego wosku w pudełku drewnianym na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 44×32+5; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 3030; ; 22; oryginał i mikrofilm; 1623-; Pondeli po nedeli Quasimodogeniti, totizto dwadczateho stwrteho aprilis; ; Tarnowskie Góry; ; ; NN. Burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; ; Szymon Krempski; mieszczanin i gwarek; Rada miasta Tarnowskie Góry sprzedaje Szymonowi Krempskiemu, mieszczaninowi i gwarkowi tarnogórskiemu kawałek roli na tzw. Stawisku (miejscu, gdzie wcześniej był staw) w Sowicach; z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 37×21+3; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; Pieczęć miejska dobrze zachowana;

12/1441/0/ 3131; ; Nr. 34; oryginał i mikrofilm; 1623-; w pondieli po nedieli quasimodogeniti totizto 24 Aprilis; ; Tarnowskie Góry; genz dan a psan na Rathaussy w miestie swobodnym Huor Tarnowskych; ; NN. burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór; ; Błażej Poliński; mieszczanin i gwarek („obywatel a gwarek”); NN. burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gó sprzedają rBłażejowi Polińskiemu mieszczaninowi i gwarkowi („obywatel a gwarek”) część roli w Sowicach Starych, z którego ma płacić 1 złoty (reński); woskowa w drewnianym pudełku na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 38×21+4; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 3232; ; Nr. 4; oryginał i mikrofilm; 1623-; dne dwadczattiho stwrteho Aprilis; ; Tarnowskie Góry; Genz dan a psan na Rathauzy w meste swobodnym Huor Tarnowskych; ; NN.; burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór; Jerzy („Jurek) Dybał („Dybal”,” Dybalka”); mieszczanin tarnogórski; NN.burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór sprzedaje Jerzemu („Jurek) Dybał („Dybal”, „Dybalka”), mieszczaninowi tarnogórskiemu, kawałek pola w Lasowicach przy granicy Starych Sowic, obok pola należącego do młyna; rocznie ma być oddawany z tego pola czynsz dla miasta jako właściciela w wysokości 24 grosze; z czerwonego wosku w drewnianej puszce na pasku pergaminowym; czeski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 39×20+5; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; Pieczęć miejska dobrze zachowana;

12/1441/0/ 3333; ; Nr. 19; oryginał i mikrofilm; 1623-; Montags nach Exaudi, war der neun und zwanzigster tag Monats Maii; ; Tarnowskie Góry; ; ; NN.; burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; Szymon Kremski („Simon Kremsky”); mieszczanin tarnogórski i gwarek; NN.burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry sprzedaje Szymonowi Kremskiemu („Simon Kremsky”), mieszczaninowi tarnogórskiemu i gwarkowi, z powodu „uciążliwej wojny i drożyzny” („beschwerlichen Kriegslauffen und teurige zuhande”) za zgodą wszystkich gwarków („Bergwercksofficiere und des ehrbaren Ausschusses”), teren pod założenie nowej kopalni oraz młyn tzw. Brehma („Brehmische Mühle”) na 2 koła na gruntach wsi Sowice; z czerwonego wosku w drewnianej puszce; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 58×34+3; karta; rękopis; Inwokacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 3434; ; Nr. 40; No. 108; oryginał i mikrofilm; 1623-; die vigesimo quinto Septembris; ; Wiedeń; in civitate nostra Vienna; ; Ferdynand II; cesarz rzymsko-niemiecki jako król czeski; Łazarz Henckel von Donnersmarck; ; Ferdynand II cesarz rzymsko-niemiecki jako król czeski powołując się na wcześniejsze nadania władców czeskich (bez podania imienia i daty – chodzi o cesarza Rudolfa II – 1603 i 1607) bierze pod opiekę zwierzchnią ziemię bytomską i bohumińską posiadaną przez Łazarza I Henckla von Donnersmarck (na mocy przywileju z 15 III 1623); opłatkowa; łaciński; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 55X45; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 3535; ; ; oryginał i mikrofilm; 1637-; Donnerstages den achten Octobris; ; Karniów; Jägerndorff; ; Hans Kinel i Hans Seeman; starsi cechmistrze („Zechmeister”) cechu kuśnierzy w Karniowie; NN.; starsi cechu kuśnierzy w Tarnowskich Górach; Hans Kinel i Hans Seeman starsi cechmistrze („Zechmeister”) cechu kuśnierzy w Karniowie wraz z innymi starszymi (Maciejem Rother, Grzegorzem Diettrich, Marcinem Peczolt i Hansem Maczke) i 9 pozostałymi mastrami przekazują NN.starszym powstającego cechu kuśnierzy w Tarnowskich Górach tekst swojego statutu; Brak; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 25×31; karta; rękopis; ; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu: 4 karty;12/1441/0/ 36036; ; ; oryginał i mikrofilm; 1640-; die 11 augusti; ; Tarnowskie Góry; ; Tarnomontii; Hans Fiolli (?); burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; NN; starsi cechu szewców; Hans Fiolli (?) burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry) zatwierdza statut cechu szewców w Tarnowskich Górach) stanowiący tłumaczenie z j. niemieckiego tekstu statutu z 1609 (7 VIII) wydanego przez Jerzego Fryderyka Hohenzollerna; (zapisano na końcu) zatwierdzenie („wilkierz”) z 1657 (2 XI) wydane przez NN. Burmistrza dla cechmistrzów Jana Rzepy i Adama Beaxatora; opłatkowa na oplatającym całość poszytu czarno-białym jedwabnym szurze biało-czarnym; polski; kurrenta kancelaryjna; papier; 19×31; karta; rękopis; nagłowki; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 12 kart;

12/1441/0/ 37037; ; Nr 31; oryginał i mikrofilm; 1654-; dnia ośminastego miesiąca Augusti; ; Tarnowskie Góry; Actum in curia Tarnomontana; ; NN.; burmistrz wraz z radą i NN. wójt wraz z ławą miejską w Tarnowskich Górach; Stanisław Cucher; mieszczanin i rajca tarnogórski; NN. burmistrz wraz z radą i NN. wójt wraz z ławą miejską w Tarnowskich Górach sprzedają Stanisławowi Cucher, mieszczaninowi i rajcy tarnogórskiemu młyn tzw. Tłuczykątowski na gruncie wsi Lasowice będącej włsnością miasta położony przy „rzece Tyleńskiej” przy granicy pól wsi Pniowiec, wraz ze stawem, łąką „Ziebrowską” i przyległymi gruntami („ogrodami”) aż do posiadłości oznaczonych kopcami należących do Blachy i częścią lasu do drogi prowadzącej do „Żyglińskich Gór”; woskowa w drewnianym pudełku na plecionym czarno-żółto-białym sznurze jedwabnym; polski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 57×28+8; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 38038; ; 36; oryginał i mikrofilm; 1655-; den vierczehnten Monathstag Februarii; ; Tarnowskie Góry; In der freyen Bergstadt Tarnowicz; ; Krzysztof Kraker oraz Jerzy Hoffman, Jan Phielling, Marcin Potempa i Marcin Frichler; burmistrz i rajcy miasta Tarnowskie Góry; NN; starsi cechu sukienników w Tarnowskich Górach; Krzysztof Kraker burmistrz oraz rajcy miasta Tarnowskie Góry – Jerzy Hoffman, Jan Phielling, Marcin Potempa i Marcin Frichler – zatwierdzają statut cechu sukienników w Tarnowskich Górach; woskowa w drewnianym pudełku na plecionym biało-żółto-czarnym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 57×28,5+7; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 3939; ; 37; oryginał i mikrofilm; 1655-; den achten Monatstag Aprilis; ; Świerklaniec; geben Schloß Neudeck; ; Gabriel hr. Henckel von Donnersmarck; pan na Gföll i Vesendorff, pan dziedziczny Bytomia, Tarnowskich Gór i Bohumina; Anna Bezulin; wdowa po Mikołaju Kozieł, młynarzu w Lasowicach; Gabriel hr. Henckel von Donnersmarck, pan na Gföll i Vesendorff, pan dziedziczny Bytomia, Tarnowskich Gór i Bohumina, jako administrator w imieniu swego ojca Łazarza utrzymuje w mocy posiadanie młyna w Lasowicach dla Anna Bezulin, wdowy po Mikołaju Kozieł, który kupił ten młyn od magistratu tarnogórskiego w dniu 13 XII 1622 (transumpt dokumentu w j. czeskim włączono do tekstu); młyn ten należał jeszcze do przodków Kozieła; jego zabudowania zostały przed uzyskaniem młyna celowo podpalone („stateczek jeho z umysla spaleno”); magistrat bezprawnie podwyższał czynsz wysokości 50 tal.; z czerwonego wosku na pasku pergaminowym w drewnianym pudełku; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 59×60+9; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 4141; ; 6; 39; oryginał i mikrofilm; 1664-; den fünfften Monatstag N ovembris; ; Wiedeń; Wienn; ; Leopold II; cesarz rzymsko-niemiecki; NN; burmistrz i rada miasta Tarnowskich Gór; Leopold II, cesarz rzymsko-niemiecki, mając na względzie zubożenie miasta na skutek długotrwałej wojny poprzez stacjonowanie wojska i kontrybucje, co znalazło wyraz w braku funduszu na utrzymanie starych sztolni i nieukończeniu budowy nowej („einen neuren Hauptstollen”) rozpoczętej w 1652 r., utrzymuje w mocy zatwierdzenie wszystkich przywilejów miejskich dla burmistrz i rady miasta Tarnowskich Gór dokonane przez jego ojca Ferdynanda III w dniu 28 XI 1656; z czerwonego wosku w drewnianej puszce na żółtym plecionym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 71×44+12; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;12/1441/0/ 042042; ; ; oryginał i mikrofilm; 1670-; zwey und zwanzigsten Monathstag Decembris; ; Tarnowskie Góry; Stadt Tarnowitz; ; Jakub Kocurek; burmistrz („bormistrz”) miasta Tarnowskie Góry; Hans Hörner, Martin Grawer, Georg Reiss, Hans Stübner; starsi cechu płócienników („Züchner und Leinweber”); Jakub Kocurek, burmistrz („bormistrz”) miasta Tarnowskie Góry, zatwierdza statut cechu płócienników („Züchner und Leinweber”) dla starszych tego cechu Hansa Hörner, Martin Grawer, Georg Reiss i Hansa Stübner; Pieczęć opłatkowa na biało-żółto-czarnym sznurze jedwabnym; niemiecki; pismo kaligraficzne (XVIII w.); papier; 19×30; poszyt; rękopis; Intytulacja; ;

12/1441/0/ 04343; ; 8; oryginał i mikrofilm; 1681-; 24 decembris; ; Tarnowskie Góry; na Górach Tarnowskich; ; Jakub Kocurek; burmistrz; Mateusz Pierzynka, Andrzej Szołtysek, Walenty Potrzebka i Marcin Rymka; starsi cechu bednarzy, stolarzy i kołodziejów; Kopia dokumentu z 2 XII 1671 r. – Jakub Kocurek, burmistrz miasta Tarnowskie Góry, powołując się na przywilej Jerzego Fryderyka Hohenzollerna zatwierdza statut cechu bednarzy, stolarzy i kołodziejów na prośbę starszych tegoż cechu w składzie- Mateusz Pierzynka, Andrzej Szołtysek, Walenty Potrzebka i Marcin Rymka; ; polski; kurrenta kancelaryjna; papier; 22×34; karta; rękopis; intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 11 kart;

12/1441/0/ 04444; ; 36; oryginał i mikrofilm; 1674-; dnia 27 augusti; ; Tarnowskie Góry; na Górach Tarnowskich; ; NN; burmistrz, rada miejska i ława miejska Tarnowskich Gór; Jan Spaczek starszy; gwarek i mieszczanin tarnogórski; NN. burmistrz wraz z radą miejską i ławą miejską Tarnowskich Gór przy zezwoleniu urzędu górniczego („z powolenim górnego urzędu”) zatwierdza dla Jana starszego Spaczka (Spaczek), gwarka i mieszczanina tarnogórskiego, dokument pergaminowy wydany w Lasowicach w 1592 (24 VI) o nadaniu dla niego młyna tzw. Sosnowskiego na 2 koła z ogrodamia i łąkami położonego na gruncie należącym do wsi Lasowice; z czerwonego wosku w pudełku drewnianym zawieszona na czarno-żółtym sznurze; polski; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 37×31+4; karta; rękopis; inicjał; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 45045; ; 30; oryginał i mikrofilm; 1676-; den 18. May dess 1676sten Jahres; ; Świerklaniec; So geben Schloss Newdeckh; ; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzchni ziemi bytomskiej; Jan starszy Spaczek; gwarek i mieszczanin tarnogórski; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzchni ziemi bytomskiej, zatwierdza dokument z 27 IV 1674 przedłożony przez Jana starszego Spaczka (Spaczek), gwarka i mieszczanina tarnogórskiego, w sprawie Młyna Sosnowskiego – tekst w j. polskim jest tutaj transumowany; z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na czarno-żółtym sznurze; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 61×37+4; karta; rękopis; intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 46046; ; Num. 48; Nr. 8; 42; oryginał i mikrofilm; 1679-; 22 Aprilis; ; b.m. (Świerklaniec ?); ; ; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzchni ziemi bytomskiej; NN; rada miejska w Tarnowskich Górach; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzchni ziemi bytomskiej, zezwala na odbywanie trzeciego jarmarku w Tarnowskich Górach w pierwszą niedzielę po dniu św. Marcina (11 XI); z czerwonego woskuw drewnianym pudełku na niebiesko-żółto-czarnym plecionym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 70×34+6; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 47047; ; 43; oryginał i mikrofilm; 1680-; den anderten Monaths Tag Martii; ; Bytom; Geschehen Beuthen; ; Leon Ferdynand hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej; Anna Olefson z d. Weisheit; mieszczanka tarnogórska; Leon Ferdynand hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej, zatwierdza transumowany dokument z tego samehgo roku (1680,30 I) sporządzonego w j. polskim o sprzedaży przez Mariannę Hoffmann, mieszczankę tarnogórską, niewielkiej ilości pola („ogrodu”) wraz ze stodołą i płotem położonego za miastem Tarnowskie Góry między drogami do Starych Tarnowic i do Rept dla j Anny Olefson z d. Weisheit, również mieszczanki tarnogórskiej, za 200 tal. śl.; zaznaczono, że przy drodze do Rept był cmentarz („jak się do Reptów podle kierchówka jedzie”, był to cmentarz przy kościele św. Anny); z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na niebiesko-czerwonej jedwabnej tasiemce; niemiecki; kurrenta kancelaryjna; pergamin; 60×43+8; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 4848; ; ; oryginał i mikrofilm; 1681-; am Tage Simon Jude, ward der acht und zwantzigster Tag des Monaths Octobris; ; Tarnowskie Góry; Stadt Tarnowitz; ; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzcni ziemi bytomskiej i bohumińskiej; NN; starsi cechu płócienników w Tarnowskich Górach; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzcni ziemi bytomskiej i bohumińskiej, zatwierdza statut cechu płócienników („Züchner und Leinweber”) w Tarnowskich Górach zawierający 24 artykuły; z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na czarno-żółtym plecionym sznurze jedwabnym; niemiecki; niemiecka kursywa; pergamin; 57×25+4; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 4949; ; Num. 28; oryginał i mikrofilm; 1681-; den ein und dreysigsten Octobris; ; brak (Świerklaniec?); ; ; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej; NN; burmistrz, rada miejska, wójt i ława miejska Tarnowskich Gór; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej, nadaje miastu Tarnowskie Góry prawo do odbywania czwartego jarmarku w roku w najbliższą niedzielę po dniu 28. stycznia („Caroli” – bł. Karola Wielkiego, cesarza); poprzednio zatwierdzone przez margrabiego Jerzego Hohenzollerna i tegoż Karola Maksymiliana jarmarki odbywają się w najbliższe niedziele po św. Idzim (1 IX) i św. Marcinie (11 XI) oraz w niedzielę „Cantate” (czwartą po Wielkanocy); z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na plecionym żółto-niebiesko-czarnym sznurze jedwabnym; niemiecki; niemiecka kursywa; pergamin; 64×34+8; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 50050; ; ; oryginał i mikrofilm; 1706-; 1. Februarri; ; Świerklaniec; Schloß Neudeck; ; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck; pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej; NN; burmistrz i rada miasta Tarnowskie Góry; Karol Maksymilian hr. Henckel von Donnersmarck, pan zwierzchni ziemi bytomskiej i bohumińskiej, zezwala burmistrzowi i radzie miasta Tarnowskie Góry, w nagrodzie za wierność w okresie sporu (z miastem Bytomiem) w ciągu 12 lat, na pobieranie od każdego sprzedawcy towarów z sukna i lnu podczas jarmarków w Tarnowskich Górach w wysokości 1 gr; z czerwonego wosku w drewnianym pudełku na złotej jedwabnej tasiemce; niemiecki; pismo kaligraficzne (XVIII w.); pergamin; 60×32+4; karta; rękopis; Inicjał i intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu;

12/1441/0/ 5151; ; ; oryginał i mikrofilm; 1719-; den acht und zanzigsten Monaths April; ; Tarnowskie Góry; Rathaus Tarnowitz; ; Andrzej Pusson; burmistrz miasta Tarnowskie Góry; NN; starsi cechu piekarzy w Tarnowskich Górach; Andrzej Pusson, burmistrz, wraz z radą miasta Tarnowskie Góry (Jan Gawłowski, Jan „Wojtzenski”, Wacław Romaszowski, Franciszek Antoni Bernardin i Jan Gräupner – notariusz) zatwierdza statut cechu piekarzy (40 artykułów); na odwrocie adnotacja o zatwierdzeniu (prawdopodobnie przez sejmik ziemski w Opolu) w dniu 13 II 1722 (nr 465); Pieczęć opłatkowa wystawcy; niemiecki; ; papier; 28×42; karta; rękopis; Intytulacja; Przekazany w 2000 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu; 10 kart;