Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach – fotografie

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie

W czasie wojny szkoła praktycznie nie funkcjonowała – była punktem stacjonarnym dla jednostek wojskowych. W czasie powstań śląskich budynek przechodził z rąk do rąk. Kiedy w 1922 roku Tarnowskie Góry zostały przyłączone do Polski otwarto w tym budynku gimnazjum męskie. Na wniosek nauczyciela Józefa Piernikarczyka w 1929 roku nadano szkole nazwę Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach. W tym samym roku zaczęła się rozbudowa, którą jednak przerwała wojna.

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie


Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie


Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie


Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach - fotografie