Chodzenie z niedźwiedziem – śląskie tradycje karnawałowe – scenariusz lekcji (historia)

Chodzenie z niedźwiedziem - śląskie tradycje karnawałowe – scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zapoznanie z pojęciem „karnawał” oraz z dawnymi śląskimi zwyczajami związanymi z karnawałem
 • Przygotowanie do pracy w zespołach zadaniowych 
 • Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia 
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki – projekt zaproszenia, projekt wystroju sali balowej, projekt kostiumu balowego 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Wzbudzanie zainteresowania życiem przodków i dziedzictwem kulturowym regionu 
 • Postrzeganie współczesności jako kontynuacji dzieła wcześniejszych pokoleń, poczucie ciągłości obyczajów oraz tradycji
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających kultywowaniu tradycji regionalnych

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Przypomnienie pojęć: „obrzęd”, „zwyczaj”, „tradycja”
 • Wykład na temat „Zwyczaje i tradycje karnawałowe na dawnym Śląsku” (ściąga) 
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe
 • Przeprowadzenie losowania kartek z nazwami planowanego balu przebierańców np. : „W świecie owadów”, „W oceanicznych głębinach”, „Na cyrkowej arenie”, ” W księżycowej poświacie” itp. ( Można wcześniej z uczniami ustalić tematykę planowanych bali kostiumowych, należy jednak unikać typowych skojarzeń takich jak np. „Dziki Zachód”, „Harleyowcy” itd.)
 • Przygotować zaproszenie na bal (redakcja tekstu i formy graficznej zaproszenia) 
 • Zaprojektowanie wystroju sali 
 • Zaplanowanie menu
 • Każdy z członków zespołu projektuje swój kostium na bal 
 • Przeprowadzenie prezentacji przygotowanych przez zespoły projektów balu
 • Przeprowadzenie dyskusji kończącej lekcje na temat: Jakie zwyczaje karnawałowe zachowały się do dnia dzisiejszego, a jakie nie. Dlaczego waszym zdaniem tak się stało i dlaczego współcześnie tak rzadko organizuje się bale przebi