Dawne i współczesne tarnogórskie pieczęcie

Dawne tarnogórskie pieczęcie

Pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1529 roku, pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1562 roku, pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1562 roku, pieczęć miasta Tarnowskie Góry (załącznik nr 8 do Uchwały nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 20 czerwca 2012 roku), pieczęć burmistrza Tarnowskich Gór (załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 20 czerwca 2012 roku)

Dawne tarnogórskie pieczęcie
pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1529 roku 


Dawne tarnogórskie pieczęcie
pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1562 roku
Dawne tarnogórskie pieczęcie
pieczęć miejska Tarnowskich Gór z 1562 roku


Dawne tarnogórskie pieczęcie
pieczęć miasta Tarnowskie Góry (załącznik nr 8 do Uchwały nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 20 czerwca 2012 roku)
Dawne tarnogórskie pieczęcie
pieczęć burmistrza Tarnowskich Gór (załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 20 czerwca 2012 roku)