Dawnych choinek czar – scenariusz lekcji (historia)

Dawnych choinek czar – scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach regionu
 • Umacnianie poczucia więzi ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym 
 • Rozwijanie szacunku dla dorobku przodków.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych
 • Umocnienie wiary we własne zdolności i możliwości
 • Zainteresowanie sztuką użyteczną
 • Pobudzenie myślenia twórczego

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Przygotowanie ciasta solnego i masy papierowej, bądź wyznaczenie uczniów odpowiedzialnych za ich przygotowanie i przyniesienie do szkoły (załącznik nr 2) 
 • Pogadanka na temat dawnych zwyczajów zdobnictwa domu podczas świat Bożego Narodzenia i obdarowywania się prezentami (załącznik nr 1)
 • Omówienie poszczególnych technik wykonywania ozdób choinkowych i prezentów. (załącznik nr 2)

Zadania dla uczniów

 • Wykonanie dowolną techniką prezentów dla najbliższej rodziny i/lub ozdób świątecznych

Metody i formy pracy

 • Pogadanka, praktyczna, twórcza działalność uczniów

Pomoce dydaktyczne

 • Masa solna, masa papierowa, kolorowy papier, filc, płótno, ścinki materiału,

słoma, sznurek lniany, sznurek konopny, bibuła, karton, farbki, koraliki, cekiny, piórka, drobne guziki itp. kawałki kolorowej włóczki

[…] ciąg dalszy w pliku .doc