Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim – fotografie

Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie

Marcin Gebck i Joan Dzyjkowic to nazwiska mistrzów, którzy w 1665 roku rozpoczęli budowę kościółka. Choć jako oficjalną datę wzniesienia świątyni podaje się rok 1666, prace trwały jeszcze przez kilka miesięcy następnego roku. Spóźnień było zresztą więcej: Miasteczko posiadało wszak prawa miejskie już od 1561 roku – z nadania Jerzego Fryderyka Ansbacha, przez ponad wiek nie miało więc własnego kościoła. Świątynię konsekrowano także dość późno, bo w 8 maja 1670, przez niemal dwieście lat pełniła ona zresztą funkcje filialne – aby oprawić nabożeństwo przybywał do Miasteczka ksiądz z pobliskiego Żyglina. W ciągu wieków drewniana budowla zmieniła się tylko nieznacznie: w XIX wieku zlikwidowano kaplicę boczną, w jej miejscu dobudowano kruchtę. Sam obiekt oglądać możemy niemal w takim stanie, jak widzieli ją idący na niedzielną mszę wierni w XVII wieku.

Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie
Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie


Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie
Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie
Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie


Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie
Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie


Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie
Drewniany kościół w Miasteczku Śląskim - fotografie