Ewidencja miejsc pamięci powiatu tarnogórskiego

Ewidencja miejsc pamięci powiatu tarnogórskiego


Głaz z tablicą ku czci poległych w czasie III Powstania Śląskiego oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych – nazwiskaTarnowskie Góry, zbieg ul. Witosa z ul. KamiennąC
Krzyż Powstańców Śląskich ku czci poległych w III Powstaniu Śląskim pod Olesnem 25 maja 1921 roku – nazwiskaTarnowskie Góry, na poboczu ul. Gliwickiej u zbiegu ul. NiemcewiczaC
Zbiorowa mogiła wojenna wraz z figurą żołnierzy gen. Pawła A. SułkowskiegoTarnowskie Góry, ul. Gliwicka, na poboczuB
Pomnik wzniesiony dla uczczenia 15 Powstańców Śląskich i harcerzy rozstrzelanych przez hitlerowców w pierwszych dniach II wojny światowejTarnowskie Góry, las na prawo od drogi prowadzącej ze Strzybnicy do Pniowca, ul. Armii KrajowejC
Tablica upamiętniająca pomordowanych w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w innych obozachTarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i PawłaC
Tablica upamiętniająca więźniów politycznych pomordowanych w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskichw latach 1939-45Tarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i PawłaC
Tablica upamiętniająca poległych w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne ŚląskaTarnowskie Góry, RatuszC
Tablica upamiętniająca Powstańców Śląskich Ziemi Tarnogórskiej poległych w latach 1919-21Tarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i Pawła,C
Cmentarz wojenny żołnierzy poległych w I i II wojnie światowejTarnowskie Góry, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, 0 park miejskiB
Tablica ku czci Augustyna Pietrygi, uczestnika I Powstania ŚląskiegoTarnowskie Góry, ul. Opolska, Jednostka WojskowaC
Pomnik – armata poświecony artylerzystom poległym w latach 1939-45Tarnowskie Góry, u zbiegu ul. Opatowskiej z ul. OpolskąC
Tablica upamiętniająca żołnierzy 11 Pułku Piechoty poległych w czasie II wojny światowejTarnowskie Góry, ul. Gliwicka, kościół pw św. AnnyC
Tablica poświęcona współbraciom z Bobrownik Śląskich i Piekar Rudnych, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej na polach bitew, w egzekucjach, obozach zagłady, więzieniach lub na tułaczceTarnowskie Góry-Bobrowniki Śląskie, ul. Topolowa, kościół pw Przemienienia PańskiegoC
Tablica upamiętniająca poległych w czasie II wojny światowej nauczycieli i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. S. StaszicaTarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące. im. S. StaszicaC
Głaz z tablicą ku czci tarnogórskich kolejarzy poległych w czasie II wojny światowejTarnowskie Góry, ul. Częstochowska, obok dworca PKPC
Tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskiego terroru – nazwiskaTarnowskie Góry, ul. Opolska, Zespół Szkół Medyczno-ChemicznychC
Tablica z płaskorzeźbą upamiętniająca Wojciecha KorfantegoTarnowskie Góry, ul. Opolska, Zespół Szkół Medyczno-ChemicznychC
Tablica upamiętniająca ofiary stanu wojennegoTarnowskie Góry, Plac GwarkówC
Grób Jana Nowaka (pochówek rodzinny), działacza plebiscytowego, powstańca śląskiego, kronikarza ziemi tarnogórskiej, organizatora polskich kół śpiewaczych oraz sceny amatorskiej, założyciela koła Towarzystwa Czytelni Ludowych, członka Powiatowego Polskiego Komitetu Plebiscytowego. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu.Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialny, przy zachodnim murzeA
Grób Józefa Piernikarczyka (pochówek  rodzinny), górnika, historyka, autora prac z dziejów przemysłu.Jego autorstwa jest dzieło Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym ŚląskuTarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialny, przy zachodnim murzeA
Grób Teofila Królika (pochówek rodzinny) działacza narodowego – pomnik nagrobnyTarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialnyA
Tablica upamiętniająca żołnierzy 3 Pułku Ułanów Śląskich poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, pomordowanych i zmarłych w więzieniach oraz w obozach zagładyTarnowskie Góry, ul. Gliwicka, kościół pw św. AnnyB
Głazy upamiętniające Powstania Śląskie. Na jednym z nich tablica z napisem: „Na pamiątkę trzech Powstań Górnośląskich w roku 1919-20-21 O Wolność naszej Ojczyzny Polskiej”.Tarnowskie Góry , Strzybnica Park przy ul. MetalowcówC
Grób wojenny Powstańca Śląskiego Józefa Brailicha, poległego w II Powstaniu Śląskim.Tarnowskie Góry , Strzybnica, ul. Kościelna, cmentarz parafialny katolickiB
Grób rodzinny Edmunda Leopolda Chełmińskiego pułkownika dyplomowanego Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. WyszyńskiegoA
Grób por. Edwarda Kleczyńskiego, adiutanta Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego,A
Grób Edwarda Siereckiego, wachmistrza zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. WyszyńskiegoA
Grób Michała Cioska, plutonowego zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego,A
Grób Mariana Karłowicza, porucznika Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. WyszyńskiegoA
Grób Czesława Barzyckiego, wachmistrza zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. WyszyńskiegoA
Gmina KALETY
Pomnik ku czci ofiar walki i terroru, upamiętnia poległych podczas II wojny światowej i pomordowanych w niemieckich obozach zagłady, Powstańców Śląskich i bojowników ruchu oporuKalety, ul. 1-go MajaB
Grób wojenny Piotra Kazucha, Powstańca Śląskiego zamordowanego przez okupanta 16 września 1939 roku – pomnik nagrobnyJędrysek, ul. Pokoju, cmentarz parafialnyC
Obelisk na byłej mogile żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 rokuJędrysek, ul. Pokoju, cmentarz parafialnyC
Gmina KRUPSKI MŁYN
Głaz z tablicą i orłemGłaz odsłonięto w 40 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmemPotępa, ul WiejskaC
Gmina MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Cztery groby wojenne:1) poległych w Powstaniach Śląskich 1919-21 – pomnik nagrobny,2) poległych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej – pomnik nagrobny,3) żołnierzy LWP Grupy Desantowej, którzy  zginęli 8 października 1944 roku – pomnik nagrobny,4) pięciu nieznanych żołnierzy Armii Czerwonej poległych 19 stycznia 1945 roku podczas wyzwalania Miasteczka Śląskiego – pomnik nagrobnyMiasteczko Śląskie, ul. Norwida, cmentarz parafialnyB
Tablica upamiętniająca miejsce, na którym 8 października 1944 roku zginęli żołnierze LWP Grupy Desantowej: por. Jan Pindor i ppor. Aleksander BiałyMiasteczko Śląskie, skrzyżowanie ul. Norwida i Piudora 3C
Tablica upamiętniająca egzekucję pięciu Powstańców Śląskich 25 sierpnia 1919 rokuMiasteczko Śląskie, ul. Woźnicka, skwerC
Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowejMiasteczko Śląskie, ul. Norwida, cmentarz parafialnyB
Pomnik obrońców OjczyznyMiasteczko Śląskie, ul. Woźnicka, skwerC
Tablica upamiętniająca Jana Bondkowskiego, w latach1920 – 22 burmistrza miasta, działacza narodowego i samorządowegoMiasteczko Śląskie, Rynek 8B
Grób zbiorowy wojenny Bolesława Bednarka, Romana Matusika, Tomasza Pyki i Teodora Siwego poległych w III Powstaniu Śląskim 25 maja 1921 roku – pomnik nagrobnyŻyglin, cmentarz parafialnyB
Pomnik ku czci poległych Powstańców Śląskich oraz polskich patriotów zamordowanych w obozach koncentracyjnychŻyglin, ul. Śląska, placykC
Grób zbiorowy wojenny 14 żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej – pomnik nagrobnyŻyglin, cmentarz parafialnyB
Gmina OŻAROWICE
Tablica upamiętniająca 29 zakładników przywiezionych z Będzina i rozstrzelanych przez hitlerowców 6 czerwca 1940 roku w odwet za napad na żandarmaCeliny, ul. Męczenników 5C
Replika pomnika upamiętniającego powstanie II Rzeczypospolitej Zendek, ulica Główna 126C
Dwie płyty upamiętniające mieszkańców Zendka walczących o niepodległość PolskiZendek, ulica Główna 126C
Pomnik wzniesiony w hołdzie mieszkańcom gminy poległym w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku z najeźdźcą niemieckim oraz straconym w hitlerowskich obozach i kaźniachTąpkowice, przed Szkołą PodstawowąC
Gmina RADZIONKÓW
Pomnik ku czci poległych Powstańców ŚląskichRadzionków, ul. Śródmiejska, przy Placu LetochówC
Pomnik upamiętniający miejsce śmierci Jana Kużaja 16 lutego 1942 rokuRadzionków, ul. Kużaja, przy skrzyżowaniu z ul. GwarkówC
Tablica upamiętniająca mieszkańców Radzionkowa poległych w Powstaniach Śląskich, w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowejRadzionków, Księża GóraC
Kwatera wojenna z I wojny światowejRadzionków, ul. Cmentarna, cmentarzB
Pomnik upamiętniający Stefana Szymałę, poległego 18 listopada 1941 rokuRadzionków, ul. Śródmiejska, skwer miejskiC
Trzy mogiły wojenne nieznanych Powstańców ŚląskichRadzionków, ul. Cmentarna, cmentarzB
Mogiła wojenna nieznanego Powstańca ŚląskiegoRadzionków, ul. Cmentarna, cmentarzB
Tablica upamiętniająca księdza Józefa Knosałę w latach 1922-46 proboszcza radzionkowskiegoRadzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, zewnętrzna fasadaC
Tablica upamiętniająca księdza dr Karola Brzezinę duszpasterza polonijnegoRadzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, zewnętrzna fasadaC
Epitafium nagrobne księdza Piotra Flaka kapelana RadzionkowaRadzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, przedsionekC
Epitafium nagrobne księdza Augustyna Mastulskiego proboszcza radzionkowskiegoRadzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, przedsionekC
Pomnik upamiętniający Powstania ŚląskieRadzionków, ul. Śródmiejska, skwer przed Centrum Kultury „Karolinka”C
Tablica upamiętniająca mieszkańców Radzionkowa poległych w Powstaniach Śląskich – nazwiskaRadzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, RatuszC
Tablica upamiętniająca 60 rocznicę Golgoty Wschodu, a także mieszkańców Radzionkowa, którzy oddali swe życie za OjczyznęRadzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, RatuszC
Tablica upamiętniająca strażnika Mariana Czerwińskiego poległego 1 września 1939 rokuRadzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 51C
Kwatera wojenna żołnierzy Armii Czerwonej z 1941 roku – pomnikRadzionków-Rojca, ul. Skotnicka, cmentarzC
Gmina ŚWIERKLANIEC
Tablica upamiętniająca 23 mieszkańców Świerklańca, ofiar terroru hitlerowskiego w latach II wojny światowejŚwierklaniec, ul. Młyńska 1, Szkoła PodstawowaC
Tablica upamiętniająca Józefa Stabińskiego i Józefa Mazura poległych w III Powstaniu Śląskim:Świerklaniec, ul. Młyńska 3, Urząd GminyC
Tablica upamiętniająca mieszkańców Nakła Śląskiego, pomordowanych i poległych w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie ŚląskaNakło Śląskie, ul. Główna 62, budynek pocztyC
Tablica poświęcona rodzinie Wieczorków, ofiarom faszyzmu, straconym w 1942 roku w KL Auschwitz – BirkenauOrzech, ul. Brzechwy 8, Szkoła PodstawowaC
Gmina TWORÓG
Grób wojenny nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego podczas walk z wojskiem niemieckim we wrześniu 1939 roku – pomik nagrobnyTworóg, ul. Zamkowa, cmentarz parafialny przy kościele pw. św. Antoniego PadewskiegoB
Gmina ZBROSŁAWICE
Na terenie gminy nie występują miejsca pamięci narodowej


A – grób osoby zasłużonej dla gminy lub regionu
B – grób wojenny, kwatera lub cmentarz wojenny
C – upamiętnienie – znak pamięci (pomnik, tablica pamiątkowa, obelisk itp.)
Źródło: „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa śląskiego”. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.