Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach – fotografie

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach osadzony jest najprawdopodobniej na fundamentach kaplicy z początków XVI wieku. Świątynię wielokrotnie przebudowywano: wieża pochodzi więc z końca XCI wieku, hełm wieży z przełomu wieku XVIII i XIX, kaplica świętej Barbaru z pierwszych dziesięcioleci wieku XVIII. Wewnątrz znajdują się renesansowe płyty nagrobne Ulrucha Pogrela i Magdaleny Janiczkówny.