Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach – fotografie

Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie

Choć świątynia datowana jest na przełom XIV i XV wieku jej dzisiejszy kształt zawdzięczamy przebudowie z 1707 roku. Wtedy to kościół otrzymał ceglane sklepienie oraz ulokowaną od północnej strony kaplicę świętego Wacława. Ostateczny kształt wieży uformowano w dwadzieścia lat później. Na przełomie XVI i XVII wieku świątynia służyła wspólnocie luterańskiej.

Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie
Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie


Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie
Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie
Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie


Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie
Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie


Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie
Kościół św. Marcina (stary) w Tarnowskich Górach - fotografie