Kultura chleba dawniej i dziś – scenariusz lekcji (historia)

Kultura chleba dawniej i dziś – scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zapoznanie z historią chleba
 • Zapoznanie z procesem wypieku chleba
 • Zapoznanie z dawnymi narzędziami i sprzętami służącymi do wypieku chleba 
 • Zapoznanie z przysłowiami i zwyczajami związanymi z chlebem
 • Podkreślenie roli i znaczenia chleba w naszym życiu
 • Kształtowanie szacunku do pracy i chleba
 • Przybliżenie symboliki chleba
 • Zapoznanie z pojęciami „tradycja”, „folklor”
 • Ukazanie piękna folkloru i tradycji: dożynki
 • Rozwijanie twórczej wrażliwości i umiejętności właściwego odbioru utworów poetyckich 
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie.

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Chleba w Radzionkowie połączonej z wypiekiem bułek
 • Przeprowadzenie lekcji: Chleb zawsze dla Polaków był dobrem najważniejszym (z wykorzystaniem fragmentów poezji i tekstu gwarowego Moniki Bednorz Swojski Chleb )

Zadania dla uczniów

 • Praca zbiorowa: opracowanie zbioru przysłów związanych z chlebem
 • Dyskusja: w jaki sposób wyrażano szacunek dla chleba? Czy zwyczaje te przetrwały do dnia dzisiejszego?
 • Praca domowa: Na podstawie zdobytych wiadomości podczas zwiedzania muzeum oraz na podstawie tekstu gwarowego Moniki Bednorz: Swojski chleb, opisz jakie prace należy wykonać aby upiec chleb. Zilustruj opis rysunkami.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc