Odwiedź moje miasto, naprawdę warto – redagowanie listu – scenariusz lekcji (historia)

Odwiedź moje miasto, naprawdę warto - redagowanie listu – scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Ćwiczenie pracy z zastosowaniem edytora Microsoft Word
 • Ćwiczenie umiejętności korzystania z dyskietek
 • Ćwiczenie sztuki epistolarnej
 • Świadome promowanie miejsca zamieszkania i regionu

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Przygotowanie na dyskietkach folderu z rysunkami i drobnymi elementami grafiki
 • Instruktaż do wykonania zaplanowanych zadań
 • Ocena technicznego wykonania zadania

Zadania dla uczniów

 • Zaprojektowanie i wykonanie papeterii przy użyciu komputera w edytorze Microsoft Word (uczniowie mają do dyspozycji gotowe rysunki i elementy grafiki w podanym folderze na dyskietce)
 • Zredagowanie listu do kolegi zamieszkałego w innym mieście, zachęcającego do odwiedzenia Tarnowskich Gór
 • Wydrukowanie listu
 • Przeczytanie listu kolegom
 • Wybór trzech najlepszych, najbardziej oryginalnych i przekonywujących listów

Metody dydaktyczne

 • Instruktaż – wykład połączony z pokazem, praca programowana z użyciem komputera

[…] ciąg dalszy w pliku .doc