Park Miejski w Tarnowskich Górach – fotografie

Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie

Niemal wszystko, co dziś oglądamy w parku istniało tam zaraz po zakończeniu prac i oddaniu obiektu do użytku w 1903 roku. Była więc, umieszczona na niewielkiej hałdzie wieżyczka widokowa, była także altanka w kształcie grzyba. To wtedy obok wieżyczki wzniesiono pergolę z kwiatami, wówczas zbudowano staw z fontanną i posadzono drzewa: sosny czarne i wejmutki, lipy krymskie, lipy drobnolistne, klony tatarskie, dęby szypułkowe, buki, jodły jednostronne, graby zwyczajne, jawory, kasztanowce, świerki kłujące, platany klonolistne i jesiony omszone. Ogółem przyrodoznawcy naliczyli tu 50 gatunków drzew i 10 – krzewów. Z drewnianych kiosków – licznych na początku funkcjonowania parku został dziś tylko jeden. W 1903 roku urządzono liczne klomby i alejki, które służyć miały celowi opisanemu w ówczesnej nazwie parku, który określano mianem promenady.

Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie
Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie


Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie
Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie
Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie


Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie
Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie


Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie
Park Miejski w Tarnowskich Górach - fotografie