Piękno tej ziemi… – scenariusz lekcji (historia)

Piękno tej ziemi... - scenariusz lekcji (historia)


Konferencja naukowa

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”
(Jan Paweł II )

Celem konferencji jest dyskusja o znaczeniu ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz przedstawienie osiągnięć Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu tarnogórskiego.

Cele

 • Zapoznanie z działalnością Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na polu ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Zapoznanie z postaciami zasłużonymi dla ochrony dziedzictwa kulturowego Tarnowskich Gór
  Ukazanie znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń
 • Ukazanie wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnej
 • Ukazanie różnych funkcji zabytków – historycznej, estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Zapoznanie z pojęciem „konferencja naukowa”
 • Zapoznanie z pojęciem „stowarzyszenie”
 • Wdrażanie do wystąpień publicznych.
 • Pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
  Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia „konferencja naukowa” i omówienie zasad jej organizowania (załącznik nr 1)
 • Wyjaśnienie pojęcia „stowarzyszenie” (załącznik nr 2)
 • Ukazanie różnych funkcji dziedzictwa kulturowego : historycznej, estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej
 • Polecenie uczniom dokonania analizy tekstu Dla siebie i dla innych pod kątem znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń
 • Polecenie wynotowania z tekstu dziedzictwa kulturowego niedostępnego w 1953 roku a którym dziś szczycą się Tarnowskie Góry
 • Zapisanie na tablicy wynotowanych przez uczniów przykładów dziedzictwa kulturowego

[…] ciąg dalszy w pliku .doc