Ratusz w Tarnowskich Górach – fotografie

Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie

Na pierwszym piętrze rozmieszczone zostały biura, m.in. burmistrza i sekretarza miasta. Tu również umieszczony został Urząd Stanu Cywilnego oraz….Biblioteka Ludowa. Drugie piętro przeznaczone zostało na 6-cio pokojowe mieszkanie burmistrza, 2. pokojowe gospodarza domu oraz salę posiedzeń rady miejskiej z szatnią i ubikacją. Warto dodać, że w budynku Ratusza tarnogórskiego mieszkało trzech burmistrzów miasta: Szymon Kolitschke, za którego budowla została wzniesiona, Ryszard Otte oraz Leopold Michatz. Z mieszkania w Ratuszu zrezygnował w latach trzydziestych XX wieku, Fryderyk Antes, znany powszechnie jako pierwszy polski burmistrz Tarnowskich Gór. Obszerne pokoje mieszkalne przeznaczone zostały, zgodnie z jego wolą, na biura.

Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie
Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie


Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie
Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie
Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie


Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie
Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie


Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie
Ratusz w Tarnowskich Górach - fotografie