Święta pisankami malowane – scenariusz lekcji (historia)

Święta pisankami malowane - scenariusz lekcji (historia)


Wielkanocne obrzędy i zwyczaje

Cele

 • Zapoznanie z obrzędami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą 
 • Budzenie szacunku dla tradycji i przeżyć związanych z okresem Świąt Wielkanocnych 
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do rodziny i społeczności lokalnej
 • Wdrażanie do kultywowania świątecznych tradycji ludowych
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki – pisanki

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Zlecenie pracy ze słownikiem w celu odnalezienie i zapisania pojęć: „obrzęd”, „zwyczaj” , „tradycja”, „folklor”
 • Wykład na temat dawnych zwyczajów i obrzędów wielkanocnych (ściąga) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zwyczajów i obyczajów wielkanocnych jakie zachowały się do dnia dzisiejszego i dlaczego, zdaniem uczniów, inne zwyczaje i obrzędy nie są kultywowane

Zadanie dla uczniów

 • Odnalezienie w słowniku pojęć: „obrzęd”, „zwyczaj” , „tradycja”, „folklor”. Zapisanie ich w zeszytach i wyjaśnienie własnymi słowami ich znaczenia. 
 • Aktywny udział w dyskusji
 • Wykonanie pisanek do klasowego koszyka wielkanocnego. 
 • Wykonanie ekspozycji w koszu

Metody i formy pracy

 • Wykład, dyskusja, praca ze słownikiem, swobodna ekspresja plastyczna

Pomoce dydaktyczne

 • Słowniki Języka Polskiego, pisanki z różnych stron kraju lub ich zdjęcia ( np. „Poradnik Domowy” nr 4/2000), kosz wiklinowy, ozdobna serwetka, zielone gałązki, bazie, żonkile itp. wydmuszki z jajek lub ugotowane na twardo jajka, ( niektóre już zafarbowane do skrobanek), farbki, pędzelki, włóczka, papier kolorowy, klej, szpilki umocowane na patyczkach, różnokolorowy lakier do paznokci, flamastry

[…] ciąg dalszy w pliku .doc