Symbole narodowe i regionalne – podział administracyjny kraju – scenariusz lekcji (historia)

Symbole narodowe i regionalne - podział administracyjny kraju - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zapoznanie z podziałem administracyjnym kraju
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi i regionalnymi
 • Zapoznanie z działalnością władz powiatowych i gminnych
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie.

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Analizowanie mapy administracyjnej RP,
 • Analizowanie mapy administracyjnej powiatu tarnogórskiego, 
 • Wyjaśnienie znaczenia słów: symbole narodowe, symbole regionalne, godło, hymn, flaga narodowa, herb,
 • Zapoznanie z godłem państwowym, hymnem, flagą narodową i flagą powiatu, herbem powiatu oraz herbami poszczególnych miast – gmin,
 • Przedstawienie historycznego pochodzenia herbu Tarnowskich Gór oraz jego opis wraz z wyjaśnieniem zawartej w nim symboliki.
 • Zapoznanie z działalnością władz powiatowych i gminnych 
 • Przeprowadzenie testu sprawdzającego zrozumienie omawianych zagadnień i znajomość herbów (załącznik nr 1)

Zadania dla uczniów

 • Wykonanie testu sprawdzającego zrozumienie wykładanego materiału

Metody i formy pracy

 • Wykład, pogadanka, praca z mapą, test – krzyżówka

[…] ciąg dalszy w pliku .doc