Symulacyjna sesja Rady Gminy – młodzi samorządowcy – scenariusz lekcji (historia)

Symulacyjna sesja Rady Gminy - młodzi samorządowcy - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Uwrażliwienie na dostrzeganie bieżących potrzeb środowiska lokalnego 
 • Klasyfikowanie dostępnych informacji z punktu widzenia celów
 • Zapoznanie z pojęciami: „samorząd” , „samorządność” 
 • Zapoznanie z organami Gminy, ich zadaniami i kompetencjami
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych opinii i argumentowania ich
 • Kształcenie umiejętności słuchania opinii innych i konstruktywnego krytykowania ich 
 • Wdrażanie do przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęć: „samorządność”, „samorząd”
 • Przedstawienie zadań i kompetencji organów gminy: Rady Gminy (Miasta) i Wójta (Burmistrza) oraz zapoznanie z przebiegiem sesji Rady Gminy (Miasta) i zasadami głosowania (załącznik nr 1)
 • Wprowadzenie do tematu sesji 
 • Podział uczniów – radnych na sześć grupy:

– Komisję Infrastruktury i Rozwoju Miasta

– Komisję Edukacji, Kultury i Sportu

– Komisję ds Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

– Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego

– Komisję Ochrony Środowiska i Funduszy Europejskich

 • Przeprowadzenie sesji „Rady Miejskiej”, w której poszczególne komisję przedstawiają najpilniejsze zadania do wykonania. Jednak ze względu na stan budżetu miasta, można podjąć się tylko dwóch najpilniejszych i najistotniejszych dla społeczności lokalnej zadań. Należy więc przeprowadzić dyskusję nad planowanymi zadaniami i przeprowadzić głosowanie nad tym, które zadania będą wykonane.

Nauczyciel podczas sesji występuje jako Przewodniczący Rady Miejskiej.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc