W dżinsach i brzuśloku – scenariusz lekcji (historia)

W dżinsach i brzuśloku - scenariusz lekcji (historia)


Moda a tradycyjne stroje ludowe

Cele

 • Zapoznanie z pojęciami: „norma zwyczajowa”, „norma moralna”, „norma prawna”
 • Zapoznanie z funkcją kulturową ubrania
 • Zapoznanie z funkcjami, jakie spełniał strój ludowy
 • Zapoznanie z tradycyjnym strojem śląskim
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki – projekt odzieży
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności brania udziału w dyskusji
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Rozwijanie umiejętności uzasadniania pomysłów
 • Rozwijanie umiejętności oceniania pracy innych osób
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Wykład na temat systemu normatywnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na normy zwyczajowe, do których należą normy mody (załącznik nr 1)
 • Wprowadzenie do dyskusji na temat roli mody i kulturowego znaczenia ubrania w życiu człowieka (załącznik nr 2)
 • Przeprowadzenie dyskusji: Jakie normy decydują o tym, co ubieramy i jaka jest rola mody w życiu współczesnego człowieka?
 • Wykład na temat znaczenia i funkcji stroju ludowego (załącznik nr 3)
 • Opisanie tradycyjnego stroju śląskiego i jego zmian pod koniec XIX wieku (załącznik nr 4)
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe i polecenie wykonania projektów odzieży zgodnych z aktualną młodzieżową modą z zastosowaniem elementów tradycyjnego stroju śląskiego
 • Przeprowadzenie prezentacji prac i wyboru najlepszego projektu.
 • Polecenie wykonania pracy domowej – wypracowania: Czy współczesną moda czerpie pomysły z wzornictwa sztuki ludowej ?

Zadanie dla uczniów

 • Aktywny udział w dyskusji: Jakie normy decydują o tym, co ubieramy i jaka jest rola mody w życiu współczesnego człowieka?
 • Wykonanie projektów ubrań zgodnych z aktualną młodzieżową modą z zastosowaniem elementów tradycyjnego stroju śląskiego
 • Prezentacja wykonanych prac z uzasadnieniem wykorzystanych elementów stroju ludowego w projekcie współczesnej odzieży
 • Aktywny udział w wyborze najlepszego projektu
 • Napisanie, w ramach pracy domowej, wypracowania: Czy współczesną moda czerpie pomysły z wzornictwa sztuki ludowej ?

[…] ciąg dalszy w pliku .doc