Wędrówki z panem Tarnogórskim po Małej Ojczyźnie – scenariusz lekcji (historia)

Wędrówki z panem Tarnogórskim po Małej Ojczyźnie - scenariusz lekcji (historia)


edukacja regionalna dla przedszkolaków

Pan Tarnogórski to duży pluszowy miś, który odwiedza dzieci tylko w szczególnych sytuacjach i pomaga im poznać „Małą Ojczyznę”. Przed przystąpieniem do zajęć z przedszkolakami należy zaprojektować i uszyć ubranka dla Pana Tarnogórskiego. W garderobie powinny się znaleźć: strój codzienny, strój wycieczkowy, strój wizytowy, strój regionalny, strój roboczy, czapka Mikołaja, czapka górnika, czapka kolejarza i inne ubranka czy akcesoria w zależności od potrzeby zajęć i inwencji nauczyciela. Zadaniem Pana Tarnogórskiego jest realizacja ścieżki regionalnej, która ma na celu wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej najmłodszych. Sugeruje się, żeby dzieci w przedszkolach powiatu odwiedzał Pan Miś, którego imię będzie związane z miejscowością, w której znajduje się przedszkole. Wykorzystanie misia jako gościa odwiedzającego dzieci jest również przykładowe, gdyż może nim być każda pluszowa, duża zabawka – kot, pies, słoń, małpka itp.

Miś jednak wszystkim dzieciom kojarzy się pozytywnie oraz jest łatwy do przebierania w różne stroje. Odradza się używania w tym celu lalek. Pan Tarnogórski powinien występować na każdym spotkaniu w stroju stosownym do sytuacji i powinien na początku opowiedzieć dzieciom, dlaczego jest tak, a nie inaczej ubrany. Niekiedy Pan Tarnogórski sam nie wie, co powinien na siebie założyć i przychodzi wtedy ze wszystkimi swoimi ubrankami, mówi o czym dziś będzie opowiadał albo co będzie robił i prosi dzieci o pomoc w wybraniu stosownego ubrania lub nakrycia głowy. Poza czasem „odwiedzin” dzieci miś powinien być schowany. Zajęcia z Panem Tarnogórskim powinny być przeprowadzane bardzo wesoło, przy jednoczesnym wprowadzaniu atmosfery baśniowej i odświętnej z okazji wizyty Pana Tarnogórskiego.

Wizyty Pana Tarnogórskiego powinny być sygnalizowane wcześniej w celu stworzenia atmosfery oczekiwania i rozbudzenia ciekawości. Przy spełnieniu tych warunków dzieci z większym zainteresowaniem będą słuchały Pana Tarnogórskiego i szybciej przyswoją sobie przekazywaną wiedzę, a także zostanie rozbudzona ciekawość otaczającego ich świata. Efekt przedszkolnego nauczania edukacji regionalnej zależy od kilku elementów z których najważniejsze są pedagogiczne zdolności nauczyciela oraz jego znajomość historii regionu i środowiska lokalnego, a także sposób przekazania wiedzy z dziedziny, która nie jest łatwa dla małego dziecka. Dlatego też w proponowanym cyklu zajęć przedszkolnych z edukacji regionalnej posłużono się jako narratorem pluszowym misiem, który kojarzy się z elementami tak bliskimi dziecku, jak zabawa i baśń. Dla dziecka nie ma znaczenia to, że miś będzie jedynie siedział, a nauczyciel będzie wypowiadał się w jego imieniu, gdyż w świadomości dziecka to miś opowiada mu np. o historii miasta i zachęca do wspólnej zabawy, którą jest poznawanie „Małej Ojczyzny”.

Warunkiem osiągnięcia sukcesu w przedszkolnej edukacji regionalnej jest stosowanie odpowiednich form zajęć. Do dziecka szybciej dotrą opowieści misia, który od dawien dawna mieszka w „Małej Ojczyźnie” dziecka i opowiada mu w baśniowy sposób o tym, co sam widział, czego był świadkiem lub uczestnikiem, niż słowa nawet najbardziej lubianego nauczyciela. Na tym etapie edukacji forma baśni jako przekazu odgrywa istotną rolę. W baśni najłatwiej jest przekazać dziecku dawne i współczesne wartości oraz nauczyć rozróżniania zachowań oczekiwanych od zachowań niepożądanych. Równie istotną formą zajęć jest wycieczka. Ta forma zajęć pozwala na konfrontację posiadanych wiadomości z rzeczywistością. Zmieniające się podczas wycieczki sytuacje, w których uczestniczy dziecko wpływają również na jego zainteresowanie miejscem w którym przebywa, oglądanymi zabytkami, przedmiotami itd. Pan Tarnogórski obowiązkowo powinien uczestniczyć w każdej organizowanej wycieczce.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc