Witamy w Tarnowskich Górach! – scenariusz lekcji (historia)

Witamy w Tarnowskich Górach! - scenariusz lekcji (historia)


Wykonanie folderu informacyjnego dla turystów

Cele

 • Zapoznanie z rolą turystyki jako jakością życia i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego
 • Zapoznanie ze znaczeniem turystyki dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa regionalnego
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy funkcjonalnej o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wykład na temat roli turystyki jako jakości życia i wskaźnika rozwoju cywilizacyjnego kraju oraz na temat znaczenia turystyki dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat informacji, jakie są potrzebne turyście przybywającemu pierwszy raz do danej miejscowości 
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe: zespól odpowiedzialny za opracowanie informacji na temat bazy noclegowo – żywieniowej; zespól odpowiedzialny za opracowanie informacji na temat bazy kulturalno – oświatowej i bazy rekreacyjnej; zespół odpowiedzialny za przygotowanie informacji na temat zabytków, obiektów architektonicznych i miejsc godnych polecenia do zobaczenia: zespól odpowiedzialny za opracowanie graficzne folderu, w tym uproszczonej mapki miasta. 
 • Przedstawienie materiałów źródłowych, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując opracowania. 
 • Podsumowanie lekcji dyskusją na temat atrakcyjności turystycznej Tarnowskich Gór i tego, jakie można zaproponować działania mogące podnieść atrakcyjność turystyczną regionu

Zadania dla grup uczniowskich

 • Zespoły przygotowują zgodnie z przydzielonymi im tematami opracowania informacji do folderu
 • Zespól odpowiedzialny za opracowanie graficzne folderu – wykonanie dowolną techniką rysunkową (kredki, kredki świecowe, mazaki ) lub malarską (farby plakatowe, akwarele) graficznej oprawy folderu i jego okładki.
 • Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują wykonany folder
 • Aktywny udział w dyskusji kończącej lekcję

[…] ciąg dalszy w pliku .doc