Zaproszenie do śląskiego stołu – scenariusz lekcji (historia)

Zaproszenie do śląskiego stołu - scenariusz lekcji (historia)


Cele:

 • Przedstawienie sztuki kulinarnej jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu 
 • Podkreślenie roli i znaczenia tradycyjnych potraw jako wyznacznika grupowej i regionalnej identyfikacji
 • Scharakteryzowanie tradycyjnej kuchni regionalnej
 • Zaznajomienie z nazywam gwarowymi regionalnych potraw 
 • Zapoznawanie z przepisami na charakterystyczne śląskie dania 
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej 
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o regionie, w którym uczeń mieszka 
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
 • Wdrażanie do przedsiębiorczości 
 • Wdrażanie do promowania regionu 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez własną aktywność 
 • Ćwiczenie pracy zespołowej 
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji 
 • Rozwijanie umiejętności brania udziału w dyskusji i wyrażania własnych opinii

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Zdefiniowane sztuki kulinarnej jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu (załącznik nr 1) 
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat regionalnych potraw (www.tg.net.pl – tekst „Kulinarne dziedzictwo”)
 • Omówienie sposobów przygotowywania najbardziej reprezentatywnych potraw regionalnych (załącznik nr 2) 
 • Podział uczniów na zespoły zdaniowe
 • Wyjaśnienie pojęcia „misja przedsiębiorstwa” (załącznik nr 3) 
 • Polecenie pracy dla zespołów: Właśnie zostaliście właścicielami restauracji. Jednak otrzymaliście jeden warunek – w restauracji mogą być serwowane tylko dania regionalne. Waszymi zdaniami są: 1) Obranie nazwy restauracji, tak aby nazwa ta wskazywała na rodzaj dań w niej serwowanych; 2) Opracowanie aranżacji restauracji (stoły, krzesła, zastawa stołowa, deklaracja, ubiory kelnerów itp.) 3) Skomponowanie menu uwzględniającego: zestawy śniadaniowe, zestawy obiadowe, zestawy kolacyjne (co najmniej dwa zestawy z każdej kategorii); 3) Dobranie nazw do skomponowanych zestawów, 4) Graficzne opracowanie menu; 5) Sformułowanie misji restauracji i umieszczenie jej na pierwszej stronie menu
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych projektów
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat „Rola dziedzictwa kulinarnego w promocji regionu.”

[…] ciąg dalszy w pliku .doc