Zbiory Muzeum Instytutu Tarnogórskiego – fotografie