Kalendarzyk Polskiego Związku Zachodniego 1939

Kalendarzyk Polskiego Związku Zachodniego 1939

Kalendarzyk Polskiego Związku Zachodniego na rok 1939 ze spisem polskich firm kupieckich i rzemieślniczych w Tarnowskich Górach

wydawca: Komitet Narodowej Akcji Gospodarczej, Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 25, tel.: 54 035   

Apteki:
Pod „Białym Aniołem” Rynek 5
Pod „Eskuapem” Mgr. Kosmalski, ul. Krakowska 7
„Mariańska” Mgr. Mierzowski, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
Cukry i czekolady:
„Kateka”, ul. Krakowska 19
Schneider, ul. Krakowska 20
T.I.C. Krakowska 11

Drogerie:
„Centralna” Pradelok G., ul. Krakowska 1
Pod „Bocianem” Szulgit, ul. Krakowska 17